Sonntag, 1. September 2019

Månedens forfatter: Johann Wolfgang von Goethe

Ingen over, ingen ved siden. Johann Wolfgang von Goethe er den største forfatteren i den tyskspråklige litteraturen og er blant de internasjonalt mest betydningsfulle forfatterne gjennom tidene. Han var også en betydelig forsker innenfor botanikk, zoologi og optikk. Forfatterskapet omfatter flere litterære epoker epoker. Hans tidligste tekster er preget av rokokko og anakreontika. Et første høydepunkt når han som del av den tyske Sturm und Drang-bevegelsen (1767-1785), deretter skaper han, sammen med Friedrich von Schiller, den klassiske perioden i tyskspråklig litteratur: Weimarklassismen (1786-1832). Goethe distanserte seg fra romantikken, og de siste årene av forfatterskapet – etter Schillers død i 1805 – er primært kjennetegnet av ferdigstillelse av noen av hans store litterære prosjekt.

 

Les mer om Johann Wolfgang von Goethe i Store norske leksikon.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen