Sonntag, 18. August 2019

En motstandshistorie. Voit & Eshrats grafiske roman "Nieder mit Hitler!"


Erfurt 1942-1943 
1942 i Erfurt. Tenåringsgutten Karl Metzner beundrer syklisten Erich Metze og drømmer om å bli like rask som ham. Men verken 1942 eller 1943 er ikke noe godt år for drømmer. Familien har dårlig råd og ingen mulighet til å gi sønnen en sykkel. Foreldrene, som er sosialdemokrater, forsøker så godt de kan å holde barna på armlengdes avstand fra de nasjonalsosialistiske ungdomsorganisasjonene, men det blir stadig vanskeligere – også fordi barna gjerne vil være som alle andre. Foreldrene er redde og forsøker å holde samtalene rundt middagsbordet ufarlige, fordi de vet at en uskyldig forsnakkelse kan være nok til at de blir gått nærmere etter i sømmene. 


Fem gutter og en skrivemaskin
Til slutt er det umulig å holde Karl utenfor det nasjonalsosialistiske fellesskapet. I ”Jungvolk” blir han konfrontert med antisemittisk propaganda, men han bevarer en indre distanse. På skolen kommer han derimot i kontakt med andre som også er kritiske. Og da storebroren til en klassekamerat blir drept på Østfronten, begynner de unge guttene å  diskutere hva de kan gjøre for å markere sin avsky. Kort tid etter skriver de sitt første flyveblad hvor de oppfordrer til motstand mot regimet. De undertegner med ”Die Erfurter Zelle des Nationalkomitees freies Deutschland”. Det tar ikke lang tid før guttene blir tatt på fersk gjerning og fengslet. Etter en kort rettssak blir alle kjent skyldige, men utrulig nok ikke dømt til dødsstraff.

Øst-Berlin 1960
Historien fortelles fra Karls perspektiv og i retrospekt. For etter at krigen var over, som for Karls del endte med fransk krigsfangenskap, vendte han tilbake til Erfurt og studerte teologi. I 1960 blir han, som nå har blitt prest, stoppet av grensevaktene på Bahnhof Friedrichstraße etter et besøk i Vest. Med seg har han nemlig en båndopptaker, som han ikke har lov til å ta med inn i DDR. Mens han sitter alene på det lille, trange forhørsrommet og frykter konsekvensene, går tankene tjue år tilbake i tid. 


En dobbel historie
I Nieder mit Hitler! forteller Voit og Eshrat en dobbel historie: om den unge Karl, som sammen med vennene sine setter livet på spill for å protestere mot nasjonalsosialismen, og om den voksne Karl, som har blitt prest i DDR og som i økende grad tviler på regimet. Den grafiske romanen er dermed en tysk historie i to kapitler, som både forteller historien til en av de relativt ukjente motstandsgruppene mot Hitler, og som samtidig gir innblikk i DDR-historien. 

Nieder mit Hitler! i tyskundervisninga
Tegningene er tydelige, og særlig historien som utspiller seg under krigen er lett å forstå selv om man ikke forstår all teksten. Historien i 1960 krever noe mer forkunnskaper (om Stasi, om DDR, om kirkens rolle i DDR) og er språklig noe mer krevende, fordi det er lite ytre handling, men dersom man ønsker å bruke den grafiske romanen i tyskundervisninga, går det an å la elevene lese kun krigshistorien, som står på egne ben og gir full mening.

En sann historie
Historien om Karl Metzner og vennene hans, Jochen Bock, Gerd Bergmann, Helmut Emmerich og Joachim Nerke, er en sann historie. Historien deres fortelles også i filmen  Nieder mit Hitler, som er gratis tilgjengelig på nett.

Her kommer man til forlagets informasjonsside om tegneserien, hvor man også kan titte på en ”Leseprobe”. Teksten stammer fra Jochen Voit (født 1972 i Nürnberg), forfatter og historiker; han er leder for Gedenkstätte Andreasstraße i Erfurt. Hamed Eshrat (født 1979 i Teheran), grafisk designer og tegneseriekunstner, står for den visuelle fortellingen .

Jochen Voit, Hamed Eshrat: Nieder mit Hitler! Oder warum Karl kein Radfahrer sein wollte (Avant Verlag 2018)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen