Freitag, 11. Januar 2019

Gå eller bli? Simon Schwarz tegneserie ”drüben!”DDR, 1984
I tegneserien drüben! forteller Simon Schwarz (født i Erfurt i 1982) sin egen familiehistorie. I sentrum står foreldrenes avgjørelse om å forlate DDR tidlig på 1980-tallet. Schwarz forteller, gjennom kraftige svart-hvit-tegninger, dramatiske perspektiver som gir assosiasjoner til overvåkningskameraer, gjennom snakke- og tenkebobler, en historie om personlige dilemma, mot og beslutsomhet. 


I Stasis søkelys
Foreldrene til Simon Schwarz kommer fra to helt ulike familier: farens familie var regimetro, og faren var ivrig medlem i FDJ – helt til han begynte på universitetet og kom i kontakt med andre miljøer, moren derimot vokste opp uten tilsvarende politiske bindinger. På universitetet distanserer de seg stadig mer til regimet, og de kommer i kontakt med likesinnede. Fra det øyeblikket de bestemmer seg for å søke om utreise, opplever de tiltakende sjikane og overvåking fra Stasi. Til slutt får de innvilget utreisetillatelse, og i 1984 forlater de DDR og slår seg ned i Vest-Berlin. Sønnen er da halvannet år gammel. I oppveksten har han kontakt med morens familie i DDR, som han får besøke én gang i året, i sommerferien. Foreldrene hans får ikke innreise, men må følge den lille gutten til grensa. For Simon er dette noe helt vanlig. Først senere, når han ser at andre barn har besteforeldre som kommer og henter dem i barnehagen, begynner han å stille spørsmål. Hans spørsmål danner rammehandlingen for foreldrenes historie.

drüben!
drüben! er både en familiehistorie og en spennende framstilling av de siste årene DDR eksisterte. For unge lesere, som ikke vet særlig mye om DDR, om muren og hvor vanskelig det var å få utreise, gir boka et godt innblikk, ikke primært i politiske strukturer, men først og fremst gjennom at den framstiller de følelsesmessige omkostningene.
„Simon Schwartz' Comic kratzt nicht am System der DDR. Er zeigt die Innerlichkeit seiner Figuren. Seine Bilder leben von klaren Konturen, adäquater Weise ist alles in Grautönen und kontrastreichem Schwarz-weiß gehalten. Die Gesichter sprechen, sie brauchen beinahe keinen Text. Wenn der Vater den Entschluss gefasst hat, in den Westen auszureisen, dann muss man es nicht lesen – man weiß auch so, was vor sich geht: Seine Eltern sehen nicht, dass es am System liegt, sie fühlen sich verlassen und denken womöglich, sie selbst sind an allem schuld. Ihren Sohn lassen sie alleine stehen“, skriver Die Zeit i sin begeistrede omtale.

For tysklæreren
For tysklærere kan drüben! være en svært aktuell tekst å bruke i egen undervisning. Boka gir et godt grunnlag for å snakke om den tysk-tyske historien, som den levendegjør særdeles godt ved å framstille det vanskelige valget om å bli eller å forsøke å forlate landet. Dette er et dilemma som engasjerer, som motiverer til å stille spørsmål og som kan danne grunnlag for en diskusjon som ikke krever omfattende historisk kunnskap.

Boka er på 120 sider, med ekspressive svart-hvitt tegninger og passe med tekst. Det er ikke nødvendig å lese hele for å ha glede av boka, man kan gjerne velge ut enkelte deler som likevel til sammen vil gi et godt bilde av både den historiske situasjonen og av de dilemmaene hovedpersonene står overfor. 


 
Prisbelønt kunstner
Simon Schwarz har utgitt flere graphic novels, og regnes som en av de ledende kunstnerne innenfor sjangeren. 2012 fikk han Max-und-Moritz-prisen for Packeis, som dermed ble kåret til årets beste tyskspråklige comic.

Her er forlagets presentasjon av drüben!, inkludert et utdrag fra boka.

Interessert i andre tegneserier for ungdom om ”die Wende”? Les om Herbst der EntscheidungTyskbokhylle.

Simon Schwarz: drüben! (Avant-Verlag 2009)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen