Freitag, 11. Mai 2018

Graphic novel for ungdom om høsten 1989 i DDRHøst i Leipzig
Det er høst i Leipzig. 17-årige Daniel har begynt på sitt siste skoleår før han skal avlegge Abitur, og foreldrene – som begge er politisk lojale borgere – er opptatt av at sønnen skal gjøre det godt på skolen og ikke gjøre noe som setter hans sjanser for å få studieplass etterpå i fare. Men Daniel strever, ikke med lekser og læring, men med alle forventningene både foreldrene og lærerne setter til ham. Aller tyngst opplever han presset for at han og hans medelever skal melde seg frivillig til tre års militærtjeneste. Om han gjør det, kan han være ganske sikker på å få den studieplassen han ønsker seg – men Daniel kan ikke forestille seg tre år i det militære.

Daniel forelsker seg – og skriver historie
Daniel trekker seg bort fra klassekamerater og foreldre, og begynner å drive rundt i byen. Slik kommer han i kontakt med ei gruppe unge mennesker som forbereder en demonstrasjon mot regimet. Daniel identifiserer seg med deres motstand mot regimet, godt hjulpet gjennom at han forelsker seg i en av de unge jentene som er med i gruppa. Og en dag tar han et stort skritt: Han deltar på en av de store demonstrasjonene i DDR og er med på å skrive historie.


Herbst der Entscheidung forteller visuelt og i et enkelt språk om den politiske revolusjonen høsten 1989. Vi opplever ”die Wende” gjennom øynene til hovedpersonen Daniel, som ikke bare lærer noe om politikk denne høsten, men som også forelsker seg for første gang.

Tegneserie for unge – og for tyskundervisninga
Målgruppa for den grafiske romanen er unge lesere som ikke kjenner særlig godt til revolusjonen i DDR, men som på denne måten – gjennom et medium som snakker godt til unge mennesker og gjennom en ung identifikasjonsfigur – skal gi dem et innblikk i høsten 1989.

Tegneserien er på 80 sider, med svart-hvitt tegninger og passe med tekst. Det er ikke nødvendig å lese hele for å ha glede av boka, man kan gjerne velge ut enkelte deler som likevel vil gi et godt innblikk i både Daniels historie og ”die Wende”. Historien er engasjerende og vil egne seg godt for bruk i tyskundervisninga.

Boka kan lastes ned her; det er også mulig å få tilgang til tilleggsmateriale (tekst, bilder og videomateriale). På Youtube fins en kort introduksjon, og Goethe Institut har lagd et didaktisk opplegg til boka.

PM Hoffmann, Bernd Lindner: Herbst der Entscheidung. Eine Geschichte aus der Friedlichen Revolution 1989 (CH Links Verlag, 2014)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen