Freitag, 20. April 2018

Dystopiske romaner: Juli Zeh og Martin Schäuble


Dystopier synes å ha konjunktur – og det burde gjøre oss urolige. For en dystopi er en antiutopi, en framskriving av negative og skremmende framtidsscenarioer; en litterær dystopi er en fortelling om en hendelse som utspiller seg i framtida og i regelen uten happy end.

Juli Zehs Leere Herzen

Tyskland i år 2025
Juli Zeh, jurist og en av Tysklands mest profilerte politiske forfattere, skrev allerede i 2009 sin første dystopi, Corpus delicti, hvor hun beskriver et helsediktatur hvor alle innbyggerne riktignok er garantert sunnhet og trygghet, men de må betale for dette gjennom å gi avkall på sin individuelle frihet. I 2017, etter en pause med den grandiose romanen Unterleuten, kom hennes neste dystopi med den mørke tittelen Leere Herzen. Handlingen utspiller seg i Tyskland i 2025. Angela Merkel har for lengst gått av som kansler, og regjeringsmakten er i hendene på Besorgte-Bürger-Bewegung, som har gjort Tyskland om til en ettpartistat hvor politisk apati er en dyd. 


Britta, gift, én datter, ett firma  
Hovedpersonen er kvinnen Britta Söldner, gift og med en datter. Hun har bygd opp en velfungerende og velstående tilværelse for seg og familien i et fredelig boligstrøk i Braunschweig. Sammen med kompanjongen Babek driver hun et firma som heter „Die Brücke” i anonyme lokaler i Braunschweig sentrum. Kontorlokalene er imidlertid kun et skalkeskjul for en morbid tjeneste Britta og Babek tilbyr: De leter etter suicidale mennesker som er villige til å sette sitt planlagte selvmordet inn i en større sammenheng. Istedenfor å dø en anonym død trener Britta og Babek dem opp til å gå i døden som selvmordsbombere for en større sak;  Britta og Babek formidler dem, etter at de har gjennomgått et omfattende program basert på psykologiske og fysiske tester, til ulike organisasjoner, alt fra dyrevernorganisasjoner til terrorgrupper.

Den fortrengte samvittigheten
Firmaet Brücke går godt, tjenestene deres er etterspurt. Britta og Babek har tilsynelatende alt under kontroll og tjener godt på sin evne til å sjalte ut alt som kan minne om moralske anfektelser og skyldfølelse over det samfunnet de bidrar til å opprettholde. Men en dag skjer det noe uventet: En selvmordsbomber i  Leipzig, en som Britta og Babek ikke har bistått, setter plutselig et farlig søkelys på virksomheten ”Die Brücke”. Dermed tar Juli Zeh dystopien over i thrillerens univers. Britta og Babek må finne ut hva som skjer for å se om de kan klare å redde firmaet, og må langt ut av komfortsonen for å komme til bunns i saken. Ute av komfortsonen innhentes Britta av tvilen hun til nå med stort hell har fortrengt. For helt til kunne hun tilsynelatende godt skille mellom det bokstavelig talt dødelige arbeidet hun bidrar til og det behagelige privatlivet med mann og barn, – hadde det ikke vært for den voldsomme magesmertene som stadig oftere melder seg.

Martin Schäubles Endland

Deutschland, Endland
I sin roman Endland tar Martin Schäuble oss med til Tyskland noen tiår inn i framtida. EU har ingen makt lenger, internasjonale organisasjoner har utspilt sin rolle, i flere europeiske land er det høyreradikale partier som sitter ved makten, høye murer og grenseanlegg skal beskytte det enkelte land – både fra hverandre og fra flyktninger. Flyktningestrømmen fra Afrika har avtatt som følge av gjerder og en restriktiv politikk, men jakten på de som fortsatt forsøker, invasorer kalles de i det nye Endland-språket, er kraftig intensivert.

Anton og Noah
De to unge mennene Anton og Noah er grensesoldater på den tysk-polske grensen. Mens Anton langt på vei sier seg enig med makthaverne (partiet Nationale Alternative), blir Noah stadig mer kritisk – helt til det punktet hvor han deserterer og slutter seg til en motstandsgruppe. Gjennom øynene til Anton og Noah opplever vi et land som er på vei mot et høyreradikalt diktatur hvor opposisjonen er kneblet og forfulgt, og hvor medmenneskelighet ikke lenger får spille noen rolle. Det eneste håpet er knyttet til de små motstandsgruppene som forsøker å vekke opinionen. 


Fana
Et ytterligere perspektiv får vi gjennom historien til den unge kvinnen Fana, som flykter fra et liv i fattigdom i Etiopia for å forsøke å utdanne seg til lege i Tyskland. Veiene til de tre unge menneskene møtes da handlingen når sitt klimaks i det øyeblikket de høyreradikales knugende grep om samfunnet blir utfordret av moralsk integritet og respekt for menneskeverdet uten hensyn til hudfarge eller rase.

Nervepirrende handling og politisk advarsel
Martin Schäubles Endland er skrevet for en yngre målgruppe enn Zehs Leere Herzen; forlaget anbefaler boka fra 14 år og oppover. Både den nervepirrende handlingen, den tydelige karaktertegningen og det tydelige politiske budskapet gjør den spennende for unge lesere. Det at Schäuble ikke velger dystopiens tradisjonelt negative slutt, men velger en open end med håp og framtidsperspektiv, passer godt til ei ung lesergruppe.
„Gut trifft Böse. Und Böse verübt ein Attentat. So einfach ist die Figurenkonstellation in Martin Schäubles Jugendroman "Endland" - und doch so effektiv, um Jugendlichen vor Augen zu führen, was passiert, wenn aus rechten Parolen Realität wird.“, heter det i omtalen fra NDR.

Thrillere med politisk budskap
Både Juli Zeh og Martin Schäuble viser i sine dystopiske romaner hvor veien som høyreradikale partier som Alternative für Deutschland, som begge tydelig portretterer, kan føre hen, samtidig som de tematiserer vårt moralske ansvar for den politiske og samfunnsmessige utviklingen. Begge kombinerer de dystopien med trekk fra thrilleren, noe som gjør begge bøkene til spennende lesning.

Les mer om Juli Zeh på Tyskbokhylle: om Unterleuten, om romanen Nullzeit, om barneboka Das Land der Menschen og som månedens forfatter.

Hør et intervju med Martin Schäuble her.

Juli Zeh: Leere Herzen (Luchterhand 2017)

Martin Schäuble: Endland (Hanser 2017)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen