Montag, 20. Februar 2017

Grammatikk og kjærlighet: Angelika Jodls "Die Grammatik der Rennpferde"Liebe immer Dativ
Salli (Salome) Sturm er lidenskapelig tysklærer. Uten relativpronomen, dativ og sterke verb ville livet vært blast og kjedelig, og i klasserommet, hvor hun underviser tysk som fremmedspråk lærer hun bort genus, kasus og plural som en helt. Ingen kan forklare den tyske grammatikkens hemmeligheter som Salli, selv om også hun stilles for krevende undervisningssituasjoner når en student, på bakgrunn av hennes forklaring av uttrykket ”Warnung vor dem Hunde” (gammel dativ), kunngjør at ”Liebe immer Dativ”. Men trass i sporadiske grammatikalske utfordringer går Sallis liv for seg i forutsigbare baner mellom leiligheten i Schwabing og skolen. Det eneste uforutsigbare i tilværelsen er den nye og attraktive læreren Anselm, som foreløpig deler sin oppmerksomhet likt mellom Salli og kollegaen Barbara og dermed vekker Sallis forsiktige erotiske konkurranseinstinkt.

Brauche ich Lehrer für Deutsch
Men en dag – eines Tages – skjer det noe. I ei avis finner Salli en annonse som vekker hennes tysklærerkonkurranseinstinkt: ”Brauche ich Lehrer für Deutsch. Bitte anrufen mir”. Og snart er Salli, hoderystende over sitt eget mot, privatlærer for Sergey Dyck, russer og tidligere jockey, som har helt spesielle grunner for å forbedre sin tysk. Han trenger nemlig en stråmann (i dette tilfellet en stråkvinne) for å få kjøpt en hest han mener har potensiale for å bli en god veddeløpshest. Mens Salli kjemper tappert for å få snudd om på Sergeys ordstilling med det langsiktige målet å få ham til å bruke relativsetninger, er Sergey langt mer opptatt av sitt primære prosjekt: komme tilbake på hesteløpsbanen. Og mens Salli forsøker å gi ham innblikk i skjønnheten i tyske verb, forfølger Sergey sitt mål med en målbevissthet som overgår både adjektivbøyning og relativpronomina.


Bist du gute Frau
Salli, som i hemmelighet drømmer om banebrytende forskning, har baktanker med å gi Sergey tyskundervisning: Hun ønsker å skrive en artikkel om språklæring som setter alle andre metoder i skyggen; Sergey skal bli hennes Eliza Doolittle. Men livet – rettere sagt Sergey – byr på overraskelser, i motsetning til grammatikkens indre logikk og som Salli mestrer til fulle. Tysklærerinnen opplever en ny vår, når forholdet til Sergey beveger seg fra syntaks til praksis. ”Das Leben ist gestreift”, sier Sergey – ”Sagtma so in Russland […] Leben ist Zebra.”
Grammatik ist öde? Stimmt nicht. Für Salli wird daraus eine echte Liebesgeschichte, mit der sie im Leben nicht mehr gerechnet hätte. Weil sie die Altersgrenze für Romanzen überschritten hat und weil sich ihr Privatschüler Sergey, der russische Ex-Jockey, so hartnäckig gegen Konjunktive und Artikel stemmt, mener buecher.de.
En kjærlighetserklæring til tyske preposisjoner
Tysk grammatikk og en kjærlighetshistorie – kan det bli bedre? I alle fall morsomt, lettlest og underholdende. Pflichtlektüre for tysklærere. ”Eine Geschichte über die Unberechenbarkeit der Liebe, die Geheimnisse der deutschen Sprache und darüber, warum das Leben manchmal gestreift ist”, skriver forlaget.

Romanen fins også som lydbok, lest av skuespilleren Martina Gedeck. Besøk gjerne forfatterens nettsted.

Angelika Jodl: Die Grammatik der Rennpferde (dtv 2016)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen