Samstag, 17. Dezember 2016

Romeo og Julia i DDR: Grit Poppes ungdomsbok "Schuld"Deutschland, Sommer 1992
Grit Poppes ungdomsroman Schuld starter dramatisk med en jeg-forteller på flukt – fra seg selv, fra skyldfølelse, fra foreldrene. Hvor den unge kvinnen skal, hva hun flykter fra er foreløpig uklart, men navnet Jakob, som dukker opp helt mot slutten av den indre monologen, gir en antydning om en dramatisk forhistorie. Det kursiverte innledningskapitlet stopper abrupt, idet historien spoles tilbake til DDR 1988.

DDR, 1988
Jana har flyttet sammen med foreldrene sine til Berlin og strever med å finne seg til rette på den nye skolen. Hun har svært partitro foreldre, er "ein Bonzenkind", skoleflink – og ensom. Den eneste hun får kontakt med er klassekameraten Jakob. Foreldrene hans har søkt om utreisetillatelse og dermed mistet lærerstillingene sine. De livnærer seg av tilfeldige jobber mens de venter på svar på utreisesøknaden – og mens de overvåkes av Stasi. Familien sitter på pakkede kofferter, men aner verken hvor lenge de må vente eller om de noen gang får innvilget utreisetillatelsene sine. I mellomtiden står livet på vent.

Jana og Jakob
Jana og Jakob kommer fra helt ulike hjem. Mens han kommer fra en familie som nekter å innordne seg SED-regimet, er hun oppvokst med en klokkertro på at hun lever på den riktige siden av muren. Jana har aldri stilt noe spørsmålstegn ved DDR. Jo, hun vil helst unngå å ha på seg FDJ-skjorten på skolen, hun syns faget "Staatsbürgerkunde" er kjedelig, og er like lei av alle ideologiske fraser som skolekameratene, men hun stiller ikke noe spørsmålstegn ved verken foreldrenes eller statens autoritet.  Jakob derimot står fullt og helt bak foreldrenes utreisesøknad, beveger seg i opposisjonelle kretser og nekter å akseptere regimets undertrykkelsesmekanismer. De bryner seg på hverandres syn på verden, men det er Jana som etter hvert må sette spørsmålstegn ved sine egne oppfatninger og – ikke minst – ved sine foreldres. 

  
Romeo og Julia i DDR
Mellom Jana og Jakob oppstår etter hvert mer enn vennskap. De vet at deres tid sammen kan være tilmålt: Dersom Jakobs familie får lov til å forlate DDR, vil de høyst sannsynlig aldri få se hverandre igjen. Jana, som blir forvirret både av den gryende forelskelsen og de politiske holdningene som Jakob representerer, opponerer for første gang mot foreldrene sine, som svarer med å stramme inn kontrollen. Likevel lykkes det henne å tilbringe mer og mer tid sammen med Jakob og hans venner, som vanker i opposisjonelle kretser i Berlin. Grit Poppe tegner autentisk opp det kritiske ungdomsmiljøet, blant annet det frirommet som kirken gir dem.

DDRs usminkede skyggeside
Mens Jakob er i ferd med å planlegge en politisk demonstrasjon, blir han plutselig fanget opp av myndighetene. Han ender opp først i fengsel, senere i en av DDRs mange beryktede "Erziehungsanstalten". Forholdene i anstalten, brutaliteten som vokterne møter de unge menneskene med, katastrofale hygieniske forhold, elendig mat, kulde og en permanent overvåkning skildres nådeløst. Jana blir igjen alene, fortvilet og forvirret, og oppsøker Jakobs venner for å få noen å snakke med. Dermed tilspisser konflikten hjemme seg ytterligere, og ikke minst faren tyr til sterke virkemidler for å forsøke å tvinge datteren inn på det han mener er rett kurs.

Og mens Jakob får smake DDRs "Erziehungsmaßnahmen" i ungdomsfengsel, og mens Jana fjerner seg mer og mer fra foreldrene begynner mandagsdemonstrasjonene i DDR, først i Leipzig, senere i hele landet. 


Det siste kapitlet tysk-tysk historie
Grit Poppe har skrevet en spennende ungdomsbok som forteller det siste kapitlet i den tysk-tyske historien for unge lesere. Hun beskriver en kvelende skolehverdag, hvordan de unge trekkes mellom opposisjon og opportunisme, og hvordan den politiske stemningen i landet etter hvert tvinger alle til å ta stilling. Forfatteren lykkes svært godt i å fange det politiske vannskillet i 1988/1989, ikke minst hvordan dette griper inn i livene til ungdommen.
"Grit Poppe ist dieser Zeitenwende im Roman "Schuld" unmittelbar auf den Spuren. Und ganz nah dran an den jungen Menschen, die gegen das Regime opponierten", skriver Sylvia Schwab i sin omtale "Szenen einer DDR-Jugend" i Deutschlandsfunk. 
En roman om å bli voksen
Samtidig er Schuld en utviklingsroman og en sosialisasjonshistorie. Det står respekt av Janas smertefulle frigjøring fra foreldrene og hennes kamp for å ta egne valg og bære konsekvensene. Og Jakobs mot og integritet, ikke minst da han står opp for de som er svakere enn ham selv i ungdomsfengselet, vitner om en rakrygget ung mann som setter det han tror på høyere enn seg selv. Jakob og Jana blir prøvet sterkere enn de fleste, og de består prøven.

Ta leseren på alvor
Også fortellerteknisk viser Grit Poppe at hun tar sine unge lesere på alvor. Mange henvisninger til litteratur (blant annet til George Orwells 1984, Jack London og naturligvis også Romeo-og-Julia-motivet) utgjør en kompleks subtekst som gir romanen dybde uten at det går på bekostning av spenningen. Det samme gjør romanens oppbygning med en kort rammehistorie som utspiller seg sommeren 1992 med lange tilbakeblikk til 1988 og 1989 samtidig med at tilbakeblikkene er skrevet ut fra Janas hhv. Jakobs perspektiv.
"Ein lesenswerter, spannender Roman für jugendliche Leser ab 16 Jahren, die schon über historisches Wissen zur DDR verfügen und die Zeitsprünge und Wechsel in der Erzählperspektive nachvollziehen können.  Das Buch ist auch für den Einsatz in der Schule zu empfehlen, da die Geschichte von Jana und Jakob authentisch wirkt und wichtige Einblicke in die Zeit des Mauerfalls liefert. Dies geschieht in literarisch innovativer Weise. Aufgrund dessen eignet sich der Roman sowohl zur Beförderung des historischen als auch des literarischen Lernens". Slik vurderer Kirsten Kumschlies romanen i sin gode og informative omtale av romanen på nettstedet kinderundjugendmedien.de.

Les mer om boka, inkludert et utdrag av teksten, på forfatterens hjemmeside. På nettstedet til Dressler Verlag fins det gratis undervisningsmateriale tilgjengelig, forlaget tilbyr også en temaside om "25 Jahre Mauerfall". 

Les mer om Grit Poppe på Tyskbokhylle.

Grit Poppe: Schuld (Dressler Verlag 2014)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen