Donnerstag, 1. September 2016

Månedens forfatter: Anna Mitgutsch


Anna Mitgutsch (født i 1948 i Linz) er en av de betydningsfulle romanforfatterne i Østerrike. Hennes kanskje beste og viktigste roman er Haus der Kindheit (2000). Her forteller hun historien til den assimilerte jødisk-østerrikske familien Berman, som blir tvunget i eksil på 30-tallet; familien emigrerer til New York, men glemmer aldri hjemmet i småbyen H. Flere tiår etter krigens slutt vender Max Berman tilbake til Østerrike for å flytte inn i barndomshjemmet. Men til slutt, etter at han har flyttet inn i barndomshjemmet, må han erkjenne at barndommen er tapt for alltid og at han aldri vil bli noe annet enn en fremmed – og vender tilbake til New York. 

 
Anna Mitgutsch

Haus der Kindheit er en familieroman om assimilasjon, forfølgelse og eksil, et oppgjør med Østerrikes lange unnfallenhet overfor nasjonalsosialistiske fortid, og et sterkt portrett av en gammel manns søken etter sine røtter. Mitgutsch' mesterlig komponerte roman hører til blant de mest betydningsfulle tyskspråklige om dette historiske kapitlet.


Les mer om Anna Mitgutsch i Store norske leksikon.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen