Montag, 20. Juni 2016

Sommerlukket Tyskbokhylle

Tyskbokhylle holder sommerstengt fram til ca. 10. august.
God sommer med tyskspråklige bøker & filmer!


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen