Dienstag, 27. Oktober 2015

Hvor skal man gå, når man ikke har et sted å gå til? Jenny Erpenbecks roman "Gehen, ging, gegangen"


Richard, professor i klassiske språk, går av med pensjon. Den emeriterte professoren, som har vært enkemann i noen år, bor i et hus ved en liten innsjø i den tidligere DDR-delen av Berlin. Han innretter seg – noe motstrebende – på et liv som pensjonist, lager nye rutiner nå som han ikke lenger kan gå til instituttet hver morgen, handler, lager mat og leser. Det kan virke som om rutinene er det bolverket som skal holde ensomheten og kjedsomheten vekk nå når arbeidet, som han har levd for i årtier, faller bort.

Parallellunivers
En dag han går over Alexanderplatz, blir han oppmerksom på afrikanske asylsøkere som sultestreiker. Disse bor i en provisorisk teltleir på Oranienplatz og har ventet i flere år på en avgjørelse om sin framtid; alle har de en lang og traumatisk flukt bak seg. Richard reflekterer ikke bare over de enorme forskjellene mellom hans eget bekvemme – om enn noe tomme – liv og den kummerlige og fortvilede tilværelsen til asylsøkerne, men også over hvordan det kan være mulig med to slike parallelluniverser på samme sted? Han tenker på noe som en arkeologvenn har fortalt ham, nemlig at det fins eldgamle katakomber under Alexanderplatz, katakomber som i middelalderen fungerte som en underjordisk handelsplass – et slags parallellunivers til det som foregikk over bakken. Nysgjerrig oppsøker han Oranienplatz. Også her undrer Richard seg over hvordan det er mulig at noen har rett til å slappe av på en benk i parken mens andre kjemper for sin framtid på gressbakken rett bak: "Das selbstverständliche Sitzen auf einer Parkbank hat durch die schwarzhäutigen Menschen, die auf den Grünflächen hinter den Bänken kampieren, aufgehört, etwas Selbstverständliches zu sein". 


Fra klassiske språk til tyskundervisning på asylmottak
Det han ser på Alexanderplatz og på Oranienplatz slipper ikke taket. Richard vil vite mer. Og i beste forskermaner lager den emeriterte professoren en liste spørsmål som han ønsker å stille til noen de unge afrikanske mennene. Han får lov til å komme inn på asylmottaket, og etter hvert blir han kjent med flere av asylsøkerne. Først strever han med å se forskjell på dem, han gir dem navn som han selv forbinder noe med – Tristan, Apoll –, men etter hvert klarer han å se bak det fremmede, se enkeltskjebnene og han frigjør seg fra spørsmålkatalogen sin.

Richard, som aldri har vært særlig interessert i politikk, begynner å engasjere seg i flyktningespørsmålet, bidrar med tyskundervisning og praktiske råd, inviterer flere av de unge mennene hjem til seg og forsøker å skape håp og lys i livene deres. Og jo mer han erfarer, desto mer undrer han seg over forskjellene mellom sitt og deres liv: "Zwischen den Möbeln, von denen er manche doch seit seiner Kindheit kennt, ist ihm sein eigenes Leben, Zimmer für Zimmer, plötzlich vollkommen fremd erschienen, vollkommen unbekannt, wie eine sehr weit entfernte Galaxie", "Einen Grabplatz zu haben, in dem drei Generationen ruhen, ist, wenn man so will, auch ein Luxus, aber der Gedanke ist Richard erst in den letzten Wochen gekommen".

"We become visible"
"We become visible" er parolen til flyktningene som sultestreiker. Og det er kanskje dette det handler om for Richard: Å se mennesket bak statistikken, erfare den enkeltes historie og på denne måten oppnå kunnskap om en verden som er større enn kontoret, huset, hagen og bydelen. Hans redskap for å forstå og vite er hans kunnskap om den klassiske kulturen. En av flyktningene forsøker han å lære å spille piano og vil invitere ham til Bachs Juleoratorium i Berliner Dom, en annen låner han Dantes Divina Commedia.

Samtidig stopper ikke Richards engasjement i medfølelse og det som flere av anmelderne kaller kolonialisme. Richard gir en av mennene penger så familien hans kan kjøpe en jordlapp i Ghana og dermed på sikt få mulighet til å overleve, han bidrar med lege- og advokathjelp, og da flyktningene kastes ut av asylmottaket, lar ham dem få bo hjemme hos seg. Samtidig oppnår Richard erkjennelse og konfronterer seg selv med sine tidligere bekvemme holdninger. Lenge hadde han håpet "dass die Menschen aus Afrika weniger um ihre Toten trauern, weil das Sterben dort schon seit jeher so massenhaft auftritt. Jetzt saß in diesem hintersten Winkel seiner Seele stattdessen die Scham darüber, dass er sich die längste Zeit seines Lebens so leicht gemacht hat".

En roman om vår tids største samfunnsutfordring
"Gehen, ging, gegangen leistet in seinen dokumentarischen Passagen einen wichtigen Beitrag zur Flüchtlingsdebatte. Jenny Erpenbeck erzählt in ihrem siebten Buch von der Groteske, die es bedeutet, wenn ein Land mit Zehntausenden unbesetzter Lehrstellen und Fachkräftemangel es Asylbewerbern schier unmöglich macht, sich Arbeit zu suchen", skriver Dana Buchzig i sin anmeldelse i Der Spiegel og mener at forfatteren setter søkelyset på vår kanskje viktigste samfunnsutfordring.

"Wohin geht ein Mensch, wenn er nicht weiß, wo er hingehen soll?"
"Wohin geht ein Mensch, wenn er nicht weiß, wo er hingehen soll?", spør Erpenbeck? Svaret – som gis allerede i tittelen gjennom bøyningen av verbet "gehen" – er paradoksalt: flyktningene, som vil jobbe, blir dømt til lediggang og til tyskundervisning selv om det allerede tidlig er klart at de på grunnlag av Dublin-avtalen kommer til å bli sendt tilbake til Italia. Gegen, ging, gegangen viser til motsetningen "zwischen Aufbrechen und Ankommen, Fliehen und Festsitzen […]. Denn obwohl die afrikanischen Flüchtlinge gesetzlich nur temporär geduldet sind, erhalten sie Deutschunterricht und konjugieren an den wechselnden Orten ihrer Duldung stets von neuem das Basisverb der Bewegung", skriver Sibylle Birrer i Neue Zürcher Zeitung. Grammatik "in der Warteschleife".

Jenny Erpenbeck
Jenny Erpenbeck (født i 1967) er en av Tysklands mest profilerte samtidsforfattere. Gegen, ging, gegangen stod på shortlist til Deutscher Buchpreis 2015, men nådde ikke helt til topps denne gangen.

Her kan man høre et intervju med forfatteren om flyktningskrisen og arbeidet med romanen, som bygger på en faktisk sultestreik og en teltleir i Berlin og på forfatterens samtaler med afrikanske asylsøkere.

Les mer om Jenny Erpenbeck på Tyskbokhylle

Jenny Erpenbeck: Gehen, ging, gegangen (Knaus 2015)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen