Montag, 15. Juni 2015

Nye veier til Kafka: graphic novels


Franz Kafka – kanskje det mest assosiasjonsrike navnet i litteraturhistorien: spennende, fascinerende, mystisk, tragisk, mørkt – og muligens ikke helt lett tilgjengelig. Men Kafka er en forfatter som gir oss alle muligheter, bare vi tar dem. Og forestillingen om at han er en forfatter med vanskelig språk er sterkt overdrevet. Språklig, vil jeg påstå, er Kafka slett ikke vanskelig å forstå. Utfordringen vår som lesere er å åpne oss for Kafkas mangslungne univers og gripe noen av de mange tolkningsmulighetene som ligger i teksten. 


I år har jeg hatt gleden av å veilede en mastergradsstudent (Fremmedspråk i skolen: tysk, en samarbeidsmaster mellom Høgskolen i Østfold, Göteborgs Universitet og Linné universitetet) som valgte å skrive sin masteroppgave om graphic novels basert på Franz Kafkas tekster. Det har vært en spennende litterær reise, inn i et visuelt språk som åpner øynene for Kafkas univers på en ny måte. For meg, som har vært vant til å lese Kafka pent og pyntelig på papir, har de mange graphic novels "nach Franz Kafka" betydd en ny tilnærming til forfatterskapet.Handlingene er naturligvis komprimert, fokusert på enkelte, tydelig definerte handlingsstrenger. I enkelte av snakkeboblene eller i andre tekstelementer kan vi gjenfinne Kafka-sitat, men mye av teksten er også forenklet og tilpasset sjangeren. Enkelte adapsjoner er integrert i en Kafka-biografi, også denne framstilt som en graphic novel, og gir dermed på en spennende måte innblikk i Kafkas tid, liv og verk.

Fra "Kafka"

Franz Kafka ser ut til å være en forfatter som nærmest ber om å bli adaptert som graphic novel eller litteraturcomic. Hans assosiasjonsrike og åpne tekster, hvor handlingen utspiller seg i et slags drømmelandskap mellom virkelighet, fantasi, drøm og mareritt, gir tegnere stort spillerom og frie tøyler til å skape sine egne kafkaeske landskap.
Fra "Das Schloss nach Franz Kafka"

Blant de mange Kafka-adapsjonene som er på markedet (se nedenfor for et utvalg) finner alle Kafka-lesere sin favoritt og dermed kanskje også nye veier inn i Kafkas verden. Min favoritt er Das Schloss nach Franz Kafka av David Zane Mairowitz og Jaromír 99, ikke minst på grunn av Jaromír 99s mørke, tresnittaktige tegninger, men også på grunn av det siste tableau’et som setter fantasien i gang: en hånd som skriver, undertittelen lyder "Hier endet Kafkas Text".

Fra "Das Schloss nach Franz Kafka"

 
Særlig godt egnet er disse adapsjonene for lærere som ønsker å tilby sine elever eller studenter en annen innfallsport til Kafkas forfatterskap. Sara Forsters masteroppgave, Fremdverstehen anhand von Kafka-Comics. Ein Unterrichtskonzept zur Förderung ausgewählter Aspekte von Fremdverstehen im DaF-Unterricht (2015), viser hvordan tysklærere på videregående skole kan arbeide med bøkene i undervisningen.


  • Eric Corbeyran, Richard Horne: Die Verwandlung nach Franz Kafka. Aus dem Französischen von Kai Wilkes (Knesebeck 2010)
  • Sylvain Ricard, Maël, Albertine Ralenti: In der Strafkolonie nach Franz Kafka. Deutsche Adpation von Anja Kootz (Knesebeck 2012)
  • David Zane Mairowitz, Robert Crumb: Kafka. Aus dem Amerikanischen von Ursula Grützmacher-Tabori (Reprodukt 2013)
  • David Zane Mairowitz, Jaromír 99: Das Schloss nach Franz Kafka. Deutsche Adpation von Anja Kootz (Knesebeck 2013)
  • David Zane Mairowitz, Chantal Montellier: Der Process nach Franz Kafka. Deutsche Adaption von Anja Kootz (Knesebeck 2013)
  • Sara Forster: Fremdverstehen anhand von Kafka-Comics. Ein Unterrichtskonzept zur Förderung ausgewählter Aspekte von Fremdverstehen im DaF-Unterricht (Masteroppgave HiØ 2015)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen