Freitag, 21. November 2014

Et fedreland som et kjernehus: Samtale med Herta Müller


Nei, foreløpig ingen ny roman av Herta Müller. Etter Atemschaukel i 2009, samme år som Herta Müller mottok Nobelprisen i litteratur, har hun gitt ut blant annet en ny av de vakre og poetiske collagebøkene sine, Vater telefoniert mit den Fliegen (2012), – og vi venter vel alle egentlig på en ny roman. Men mens vi venter, er samtaleboken med den østerrikske forlagsredaktøren Angelika Klammer (født i 1960), Mein Vaterland war ein Apfelkern (2014) en god erstatning: en fragmentarisk biografi og en poetikk i samtaleform. 

  
I dialog med Angelika Klammer, en samtale hvor forlagsredaktøren holder seg diskré i bakgrunnen, hvor spørsmålene nærmest bare strukturer innholdet, forteller Herta Müller om barndommen sin i den lille landsbyen Nitzkydorf i Banat, om studietiden i Timişoara, om arbeidet som oversetter på fabrikken hvor hun til slutt – fordi hun nektet å samarbeide med Securitate – ble frosset ut og oppsagt, om de første litterære arbeidene, om anerkjennelsen i Tyskland parallelt med tiltakende sjikaner i hjemlandet, forhør og forfølgelse, om vennskapet med de andre forfatterne i kretsen Aktionsgruppe Banat og om utreisen til Tyskland. 

Men samtalen gir ikke bare innblikk i forfatterens liv og de politiske forholdene hun levde under i Ceauşescus Romania. Her finner leseren også det jeg vil kalle en fragmentarisk poetikk, blant annet refleksjoner over hvordan det rumenske språket, som Herta Müller først lærte da hun ble voksen, har påvirket hennes tyske forfatterspråk; og hun forteller inngående om hvordan hun jobber med collagetekstene sine, som ikke bare er ordkunst, men rett og slett små visuelle kunstverk. Også samarbeidet og vennskapet med Oskar Pastior vies et kapittel. Gjennom dialogen med Angelika Klammer trekkes det hele veien paralleller mellom biografi og litterært verk, Müller forteller om forholdet mellom det fiktive og det faktiske – og om nødvendigheten av å skrive for å overleve.


For Herta-Müller-lesere er deler av Mein Vaterland war ein Apfelkern dels et gjenhør med episoder fra Die Nacht ist aus Tinte gemacht (2 CD'er 2009), hvor Herta Müller forteller fra barndommen i Nitzkydorf. Erfaringene hennes med Securitate kjenner vi blant annet fra Cristina und ihre Attrappe oder Was (nicht) in den Akten der Securitate steht  (2009), nemlig fra Müllers egen Securitatemappe. Og gjennom intervjuer og essays har forfatteren også tidligere belyst grenseoppgangen mellom det biografiske og det fiktive. Likevel framstår Mein Vaterland war ein Apfelkern som en spennende og fengslende bok. Personlig blir jeg aldri lei av å høre Herta Müller fortelle og reflektere, og nettopp gjennom samtalens form kommer det også fram nye innfallsvinkler, nye assosiasjoner som åpner flere dører til Herta Müllers verk.

Les mer om Herta Müller på Tyskbokhylle.

Herta Müller: Mein Vaterland war ein Apfelkern (Hanser 2014)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen