Mittwoch, 1. Oktober 2014

Månedens forfatter: Erich Hackl


 
Erich Hackl (født i 1954) er en av Østerrikes mest skarpskodde politiske forfattere og med en lett gjenkjennelig penn. Historiene sine finner han i skjebnen til menn og kvinner som var politisk aktive i den spanske borgerkrigen, i forbindelse med februarkampene i Østerrike i 1934, under nasjonalsosialismen og i latinamerikanske diktaturer. Basert på sanne historier, dokumentarisk materiale og dybdeintervjuer med overlevende syr Hackl sammen sine fortellinger som blir litterære minnesmerker over modige mennesker som har kjempet og ofret alt for å motkjempe diktatur og menneskeforakt. Hans nyeste bok er Drei tränenlose Geschichten (2014), hvor han blant annet forteller historien til den tidligere konsentrasjonsleirfangen og fotografen Wilhelm Brasse, Der Fotograf in Auschwitz.Les mer i Store norske leksikon.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen