Samstag, 1. März 2014

Månedens forfatter: Melitta Breznik

I sin nyeste roman, Der Sommer hat lange auf sich warten lassen (2013), vever den østerrikske forfatteren og psykiateren Melitta Breznik sammen ulike livstråder til en kompleks familiehistorie som spenner fra Første verdenskrig til 2011. Romanen består av tre erindringsnarrativer: Margarethe, en kvinne på 90 år som sitter på toget fra Basel til Bergen-Enkheim ved Frankfurt for å møte sin datter, Lena, som hun ikke har sett på flere år. Mens landskapet glir forbi utenfor togvinduene, tenker hun tilbake på sin egen oppvekst i Wien, på krigsårene og på ekteskapet med Lenas far, Max. Lena, som gjør seg klar til reisen fra sitt hjem i London, reflekterer over egen oppvekst og over årsakene til at hun og moren ikke har klart å opparbeide noen god relasjon. Innvevd i disse to erindringsmonologene, som til dels dveler ved de samme episodene, men som tolker dem svært ulikt, er Max' historie: fra barneårene i en liten industriby i Steiermark til han stiftet familie i Wien tidlig i etterkrigstiden. Gjennom denne familiehistorien som tar leseren gjennom 100 år europeisk historie, viser Melitta Breznik hvordan fortielser og hemmeligheter tynger ikke bare den som fortier, men også pårørende, og – i tråd med nyere psykologisk forskning – hvordan traumer går i arv og kan utvikle seg til psykosomatiske lidelser også hos senere generasjoner.

 
Melitta Breznik, 1961-modell, tilbrakte et år som utvekslingselev på Bryne. I ettertid har hun vært mange ganger i Norge, og hun både leser og snakker godt norsk. I flere av bøkene hennes utspiller deler av handlingen seg i Norge og omhandler sentrale offentlige debatter, blant annet behandlingen av de såkalte tyskerbarna. Få tyskspråklige forfattere har et tettere forhold til Norge. Det er derfor svært beklagelig at ingen norske forlag har oversatt hennes bøker til norsk.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen