Sonntag, 23. Februar 2014

Dirk Kurbjuweits "Zweier ohne"


Historie om et vennskap
Dirk Kurbjuweits novelle Zweier ohne (2001) begynner som en klassisk skole- og vennskapshistorie: en dag går døra til klasserommet opp, og det kommer en ny gutt i klassen, Ludwig. Fortellingens jeg-person er imponert over at Ludwig ikke lar seg affisere av strenge lærere, og raskt oppstår det et tett vennskap mellom de to guttene. 

 
De tilbringer mer og mer tid sammen, både i båten – "Zweier ohne Steuermann" – og ellers. For å bli et enda bedre team i sin "Zweier ohne" bestreber de to vennene seg på å bli så like som mulig, de vil bli som tvillinger for å være best mulig koordinert. Dette gjør at de isolerer seg stadig mer fra omverdenen: ingen andre venner slipper gjennom til dem, foreldre og familie reduseres til statister. Og naturligvis er det ingen plass for kjærester.

"'In der Nacht, als das Mädchen vom Himmel fiel, wurde Ludwig mein Freund.' Mit der Beschreibung dieser 'unerhörten Begebenheit' beginnt die spannende, 2008 verfilmte Meisternovelle Zweier ohne des preisgekrönten Journalisten und Schriftstellers Dirk Kurbjuweit. Anrührend, packend und virtuos wird die abenteuerliche Geschichte zweier Jungen erzählt, die gemeinsam durch die Untiefen der Pubertät steuern und einen Traum haben: Wie Zwillinge wollen sie werden, in völligem Gleichklang leben, harmonieren, wie sie es beim Rudern im Zweier ohne Steuermann schon oft tun. Doch es gibt Irritationen, Zweifel, Enttäuschungen und ihr Schicksal nimmt eine dramatische Wendung ..." (Klappentext)

En disiplinert novelle
Zweier ohne er en spennende historie om vennskap og kjærlighet, om pubertet og det å bli voksen, om identitetssøken og ensomhet. Og det er noe så sjelden som en klassisk og stramt komponert novelle for unge lesere: en uventet begivenhet setter i gang en kjede av hendelser som til slutt kulminerer. I tillegg arbeider forfatteren med blant annet klassiske motiv (f.eks. tvillingmotivet), symboler og frampek.

Skolelektyre og film
Kurbjuweits populære novelle er skolelektyre i mange tyske klasserom.
Utgaven i Buchners Schulbibliothek der Moderne inneholder en fyldig kommentardel og oppgaveforslag. Det fins også ytterligere undervisningsmaterial, blant annet på denne siden til Landesbildungsserver Baden-Württemberg. 


Teksten ble filmatisert i 2008 av Jobst Christian Oetzmann. Filmen er tilgjengelig på DVD, og det fins også undervisningsmateriale knyttet til denne. 


 Dirk Kurbjuweit: Zweier ohne (Buchners Schulbibliothek der Moderne 2013)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen