Sonntag, 16. Februar 2014

Brevet fra Verdun: "Feldpost für Pauline"


Et gammelt brev
En dag Pauly kommer hjem fra skolen, finner hun journalister foran huset sitt. De skal dekke overleveringen av et brev – et brev som ble skrevet i 1916 i Verdun, adressert til Pauline Lichtenberg, Paulys oldemor, og som først nå – 97 år senere – kommer fram. Brevet er fra en ved navn Wilhelm, soldat i Første verdenskrig, skrevet i sutterlinskrift. Ved hjelp av google og fantasi klarer Pauly å lese det korte brevet, som viser seg å være et inderlig kjærlighetsbrev fra Wilhelm til hennes oldemor. 
"Liebste Pauline,

das Sterben geht weiter. Kein Ende in Sicht. Großer Gott, was ist nur aus uns geworden! Wenn ich es schaffe, unversehrt aus diesem sinnlosen Krieg zurückzukommen – dann nur wegen Dir. Wie eine Melodie aus einer schöneren Welt höre ich die Worte, die Du mir zum Abschied am Zug gesagt hast. Sie klingen selbst bei schwerem Trommelfeuer noch in meinen Ohren. Ich liebe Dich, ich liebe Dich bis in alle Ewigkeit.

Dein Wilhelm" (s. 11) 
Verdun 1916
Pauly har aldri hørt om Wilhelm og heller ikke noe om Verdun. På skolen har hun lært masse om Andre verdenskrig, men Første verdenskrig er langt på vei et ukjent kapittel for henne. Hun blir nysgjerrig og besøker bestemoren sin, Oma Lieschen, for å høre om hun vet noe mer, både om Wilhelm og om Verdun. Og bestemoren forteller, ved hjelp av gamle brev og dagbøker, en historie hun lenge har bevart som en hemmelighet.  

  
Den tyske forfatteren Maja Nielsen (1965-modell) har skrevet en engasjerende ungdomsbok om Første verdenskrig. Handlingen er enkel: et forsvunnet brev kommer til rette, nesten 100 år etter at det ble skrevet. En ung kvinne med samme navn som adressaten ønsker å finne ut hva som ligger bak brevet og hva som skjedde med Wilhelm og Pauline. Brevet knytter fortid og nåtid sammen; og Pauly lærer ikke bare mer om Første verdenskrig og om sin egen familiehistorie, men også om seg selv.

Feldpost für Pauline i tysktimene
Feldpost für Pauline er skrevet i et ganske enkelt språk og kombinerer ulike sjangere: fortellende sekvenser, dialog, brev og dagboknotater. Brevene og dagbokutdragene, sammen med det som Oma Lieschen forteller, formidler godt hvordan euforien ved utbruddet av krigen raskt gikk over til fortvilelse og redsel. Gjennom kjærlighetshistorien til Pauline og Wilhelm viser forfatteren hvordan krigen grep inn i den enkeltes liv og hvor tilfeldig det var om noen overlevde eller ikke.

Teksten, som er på 80 sider, lar seg lett korte ned, alternativt kan man arbeide kun med noen få utdrag. Den egner seg godt for ulike muntlige og skriftlige aktiviteter, blant annet skrive brev eller dagbok, lage alternative handlingsforløp og som utgangspunkt for dialoger og rollespill. Boka inneholder også en kort tabellarisk oversikt over de viktigste hendelsene før og under Første verdenskrig. Den er basert på et hørespill med samme tittel, som ga forfatteren Deutscher Kinderhörspielpreis i 2009.

Når Pauly tenker at hun vet mye om Andre verdenskrig, men nesten ingen ting om Første verdenskrig, er nok det ganske typisk for ungdom i det tyskspråklige området. Merkeåret 1914 kan kanskje endre på dette, selv om få av de mange tusen nye bøkene om Første verdenskrig er skrevet for unge lesere. Dette gjør Feldpost für Pauline til en viktig bok. 

Flere tips til hvordan man kan jobbe med litteratur i språkundervisningen fins her. En annen ungdomsbok med noe av den samme tematikken, men knyttet til Andre verdenskrig, er Gudrun Pausewangs Au revoir, bis nach dem Krieg. Les TYSKBOKHYLLE-omtale av Pausewangs bok her.

Maja Nielsen: Feldpost für Pauline (Gerstenberger Verlag 2013)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen