Mittwoch, 1. Januar 2014

Månedens forfatter: Jura Soyfer


Jura Soyfer ble bare 27 år. Han ble født i Kharkiv (i dagens Ukraina), flyktet med familien fra den russiske revolusjonen til Wien da han var 9 år, ble arrestert og sendt til Dachau da han var 25, senere deportert til Buchenwald hvor han døde av tyfus i 1939. Trass i et så kort liv rakk Jura Soyfer å sette litterære spor etter seg. Allerede som gymnasiast utmerket han seg som tekstforfatter til arbeiderbevegelsens politiske kabaret i Wien. Og i løpet av få år skrev han flere teaterstykker som forener den østerrikske folkelige teatertradisjonen med Bertolt Brechts og Erwin Piscators politiske teater. Han regnes som et av de største dramatiske talentene i mellomkrigstiden. Ikke en gang i Dachau stoppet Soyfer å skrive: han skrev teksten til den kjente Dachau-Lied til musikk av den østerrikske komponisten og medfangen Herbert Zipper (1904-1997).

Fra nettstedet soyfer.at

Les mer om Jura Soyfer i Store norske leksikon.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen