Sonntag, 8. Dezember 2013

Var Sigmund Freud redd for Arthur Schnitzler? Og i så fall hvorfor?


 
Blogginnlegget "Hvorfor var Heinrich Heine søvnløs" bestod kun av spørsmål, ingen svar. De som allerede har lest Oliver Jahraus Die 101 wichtigsten Fragen. Deutsche Literatur, og de som er helt sikre på at de kjenner alle historiene, bør ikke lese lenger. De som ikke har Jahraus' bok på nattbordet, kan gjerne skumme de neste avsnittene.

Hvorfor er Gideon bedre enn Botho? Spørsmålet dukker opp i Theodor Fontanes roman Irrungen, Wirrungen (1888). Botho, adelig, og Lene, ung kvinne fra enkle kår, elsker hverandre, men fordi et ekteskap er utenkelig ut fra deres ulike status, går de fra hverandre. Botho gifter seg med adelige og rike Käthe, Lene med Gideon – ikke særlig spennende, men solid. Gideon vet at hun har hatt et forhold til en adelig mann, han forstår at hun ikke gifter seg med ham av kjærlighet – og han aksepterer hennes fortid. Da Käthe leser giftemålannonsen mellom Lene Nimptsch og Gideon Franke ler hun høyt over navnene som hun syns er tåpelige. "Was hast du nur gegen Gideon, Käthe? Gideon ist besser als Botho", svarer Botho stille. Irrungen, Wirrungen er en av de vakreste kjærlighetsromanene i den tyske litteraturen.
 
Fontanestatuen i Neuruppin

Er det en sammenheng mellom prostitusjon og matematikk? Spørsmålet viser til Robert Musils internathistorie, Die Verwirrungen des Zöglings Törleß (1906). Da en medelev stjeler noe, bestemmer medelevene hans seg for å ikke melde fra, men utføre straffen selv. Situasjonen eskalerer, den unge mannen pines. Den unge Törleß inntar en passiv rolle, nærmest som observatør. Også når de andre elevene besøker en prostituert kvinne i nærheten, blir Törleß med, også denne gangen i observatørrollen. "Es geht also um die Frage, und das verbindet Prostitution und Mathematik, wie man dasjenige, was sich der Erfahrung entzieht, dennoch erfahren kann", skriver Jahraus (s. 150). 

Musils skrivemaskin, Musilmuseum Klagenfurt

Var Sigmund Freud redd for Arthur Schnitzler? Freud og Schnitzler hadde mye til felles: samtidige i Wien, samme faglige bakgrunn, og begge var jøder. I et brev til Schnitzler på dennes 60. årsdag (1922) skrev Freud: "Ich will Ihnen ... ein Geständnis ablegen, welches Sie gütigst aus Rücksicht für mich für sich behalten und mit keinem Freunde oder Fremden teilen wollen. […] Ich meine, ich habe Sie gemieden aus einer Art von Doppelgängerscheu. Nicht etwa, daß ich sonst leicht geneigt wäre, mich mit einem anderen zu identifizieren oder daß ich mich über die Differenz der Begabung hinwegsetzen wollte, die mich von Ihnen trennt, sondern ich habe immer wieder, wenn ich mich in Ihre schönen Schöpfungen vertiefe, hinter deren poetischem Schein die nämlichen Voraussetzungen, Interessen und Ergebnissse zu finden geglaubt, die mir als die eigenen bekannt waren." (s. 150) I Schnitzlers verk så Freud noe han kjente godt – kanskje for godt? Noen få år tidligere, i 1919, hadde Freud fullført sin studie Das Unheimliche, hvor han blant annet analyserer dobbeltgjengermotivet.

Hvorfor Heinrich Heine var søvnløs, hva som egentlig skjedde i Sesenheim og andre pikante detaljer fra den tyske litteraturhistorien kan man lese her. Og så gjenstår det fortsatt noen helt eksistensielle litterære spørsmål: Fortjente Hermann Hesse egentlig Nobelprisen i litteratur? Hvorfor dør så mange tyskere i Italia? Kan sportsnyheter bli god litteratur? Var Kassandra medlem av sentralkommiteen til SED? Og hvorfor skjelte Thomas Bernhard ut Østerrike – gang på gang? Svarene er i Jahraus' bok – og kommer i bloggen etter hvert.

Oliver Jahraus: Die 101 wichtigsten Fragen. Deutsche Literatur (Verlag C.H. Beck 2013)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen