Donnerstag, 7. November 2013

Hvorfor var Heinrich Heine søvnløs?


Hvorfor måtte Emilia Galotti dø? Hva skjedde egentlig i Sesenheim? Hva har Hölderlin, Jean Paul og Kleist felles? Hvorfor var Heinrich Heine søvnløs? Hvorfor er Gideon bedre enn Botho? Er det en sammenheng mellom prostitusjon og matematikk? Var Sigmund Freud redd for Arthur Schnitzler? Fortjente Hermann Hesse Nobelprisen i litteratur? Hvorfor dør så mange tyskere i Italia? Kan sportsnyheter bli god litteratur? Var Kassandra medlem av sentralkommiteen til SED? Og hvorfor skjelte Thomas Bernhard ut Østerrike – gang på gang? 

Dette – og mange andre eksistensielle og fullstendig unyttige spørsmål til tyskspråklig litteratur – svarer Oliver Jahraus, professor for nyere tysk litteratur ved Universitetet i München, på i boka Die 101 wichtigste Fragen. Deutsche Literatur. For å få svar på disse og andre like viktige spørsmål kan man enten lese boka – eller følge med på TYSKBOKHYLLE.


Oliver Jahraus: Die 101 wichtigsten Fragen. Deutsche Literatur (Verlag C.H. Beck 2013)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen