Freitag, 6. September 2013

3096 dager som DVD

Filmatiseringen av Natascha Kampusch' beretning 3096 Tage er nå klar på DVD.


Les TYSKBOKHYLLE-omtalen av boka her.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen