Montag, 6. Mai 2013

To som forsvant: Philip S. og Ulrike M.

Hva er det som avgjør om et menneske velger å bryte med sitt tidligere liv og vie seg til fullt og helt til en radikal politisk bevegelse?  Og være villig til å betale for det med livet?

To tyske forfattere, Ulrike Edschmid og Anja Röhl, begge med nære bånd til Rote Armee Fraktion og Bewegung des 2. Juni, nærmer seg dette spørsmålet: Edschmid i Das Verschwinden von Philip S., Röhl i Die Frau meines Vaters.


Ulrike Edschmid var på tidlig 70-tallet noen år venn, kjæreste, samboer med sveitsiske Philip S., i virkeligheten Werner Philip Sauber. De møter hverandre i Berlin dit Philip S. kom i 1967 for å studere film. Det unge paret flytter raskt sammen, Philip S. viser seg som en god omsorgsperson for sønnen hennes, de engasjerer seg politisk og deltar på ulike aksjoner som gjør at de kommer i politiets søkelys. Etter et fengselsopphold viser det seg at de har utviklet seg ulikt: mens Ulrike Edschmid nå ønsker å distansere seg fra ytterligere politisk aktivitet,  bl.a. av hensyn til sønnen, har Philip S. fattet beslutningen om å forlate sitt vanlige liv og fortsette den politiske kampen i illegaliteten. En dag tar han med seg en koffert med de få eiendelene han har og går.

Edschmid beskriver hvordan kjæresten sakte, men sikkert forandrer seg, hvordan han gradvis blir mer og mer politisk engasjert, hvordan han befrir seg fra eller gir avkall på hverdagen og livet de har sammen for til slutt å velge en tilværelse som illegal. 


Anja Röhl, datteren til Klaus Röhl som var gift med Ulrike Meinhof, har skrevet en kort og svært subjektiv bok om egen oppvekst som skilsmissebarn på 50-tallet. Med en mor som strever med å finne seg til rette i rollen som enslig mor og yrkesaktiv, med en far som er mer opptatt av sitt kjendisliv som en av Tysklands mest profilerte mediepersoner, savner den unge jenta sårt noen som ser henne, som tar henne på alvor og som bryr seg om henne. En dag presenterer faren henne for sin nye kjæreste: Ulrike Meinhof. I Ulrike Meinhof finner unge Anja Röhl en person som snakker med henne, som viser forståelse for problemene hennes og som gir henne råd. I boka beskriver hun det tette forholdet til Ulrike Meinhof, parafraserer en omfattende brevveksling mellom de to, og tegner et bilde av en forståelsesfull, engasjert og varm person som bruker tid på et barn som har det vanskelig. Gjennom sin skildring formidler Röhl hvordan Ulrike Meinhof sakte, men sikkert vender seg bort fra det borgerlige livet hun fører som journalist og småbarnsmor fram til hun velger å sette livet på spill for en politisk ideologi. 

Ulrike Edschmid og Anja Röhl har ulike måter å bearbeide stoffet på. Mens Edschmids prosa er forsiktig, tilbaketrukket, lar ulike tolkninger komme til uttrykk, er Röhl subjektiv og følelsesladet. Mens Edschmids tekst synliggjør de førti årene som ligger mellom da og nå, er Röhl emosjonell og fortsatt mye tettere på. Men begge tekstene viser oss to mennesker som sakte, men målbevisst forsvinner ut av sine gamle liv. Den ene ender sitt liv i en blodpøl på en parkeringsplass, den andre hengende i en fengselscelle.

Ulrike Edschmidt ble tildelt Grimmelshaus-Preis 2013 for Das Verschwinden des Philip S.

Les mer om RAF i Tyskbokhylle:
  
Ulrike Edschmid: Das Verschwinden des Philip S. (Suhrkamp 2013)
Anja Röhl: Die Frau meines Vaters (Nautilus 2013)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen