Donnerstag, 27. Dezember 2012

Christa Wolfs siste tekst – en uventet litterær gave på tampen av bokåret 2012

For litt over et år siden døde Christa Wolf (1929-2011). Hennes siste tekst, en kort fortelling med tittelen August, kom ut høsten 2012.

 
"August erinnert sich" (s. 7): slik begynner Christa Wolfs siste fortelling, 30 sider kort. August – en eldre bussjåfør, enkemann – sitter bak rattet på bussen sin på vei tilbake til Berlin etter å ha kjørt en tur en tur med pensjonister til Praha, og tenker tilbake på sitt liv, og da særlig på noen måneder etter krigens slutt hvor han var innkvartert på et sanatorium for lungesyke,  såkalte Mottenburg i Mecklenburg-Vorpommern. August hadde mistet begge foreldrene sine på tampen av 2. verdenskrig. Alene, utsultet, redd og uten å kunne gjøre ordentlig rede for hvem han var, kom den lille gutten til Mottenburg, hvor personalet etter fattig evne forsøkte å hjelpe. Der møtte han Lilo, en ung jente, også alene i verden, men med en personlighet, utstråling og omsorg som stilte alle andre i skyggen. I møtet med Lilo følte lille August seg - for første gang etter han mistet moren – sett og verdsatt, og opplevde det som må kunne kalles lykke, vennskap og kjærlighet. Lilo forvant, men August bærer minnet om henne med seg hele livet.

Med August tar Christa Wolf opp en av figurene i Wolfs roman Kindheitsmuster (1976). Hennes siste tekst blir dermed en utvidelse av en av hennes kanskje aller beste og mest tankevekkende romaner, og hun lar leserne få et siste gløtt inn i hennes litterære univers. Å lese August er som en aller siste hilsen fra forfatteren Christa Wolf, en vemodig vakker tekst, en uventet litterær gave på tampen av bokåret 2012.


Christa Wolf tilbrakte som ung pike vinteren 1946/47 på Lungenheilstätte Kalkhorst, som danner forbildet for Mottenburg. Det er nærliggende at det er noen av hennes egne minner som hun bearbeider litterært i August. Teksten var en gave til hennes mann, Gerhard Wolf. I brevet til ektemannen, som er trykt i boka, skriver hun: "Was soll ich Dir schenken, mein Lieber, wenn nicht ein paar beschriebene Blätter, in die viel Erinnerung eingeflossen ist, aus der Zeit, als wir uns noch nicht kannten." 

Hør Iris Radisch sin anbefaling og korte muntlige presentasjon av boka her.

Christa Wolf: August (Suhrkamp 2012) 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen