Freitag, 16. November 2012

Wolf Haas i Burgtheater

15. november leste Wolf Haas fra sin roman Die Verteidigung der Missionarstellung i et fullsatt Burgtheater i Wien.  Og Haas leser ikke som andre forfattere: stående og etter uten manus å ha framført en 2o minutter lang sekvens fra romanens åpningskapittel fortsatte han med å fortelle på ekte haask maner noe fra den videre handlingen, før han til slutt satte seg ned og leste fra en bok, – slik som helt vanlige forfattere gjør. I alle fall for en stund før han gikk over i Haas-modus igjen. For Haas er ikke som andre forfattere.

Lesung'ens ubestridte høydepunkt var da Haas kom til sidene på kinesisk (den som lurer på hva i all verden dette er, kan lese Tyskbokhylle-omtalen av romanen her). Disse sidene hadde han skrevet på tysk kun med tanke på oversettelse til kinesisk, aldri med tanke på at noen skulle lese den tyskspråklige versjonen. Etter at harddisken hans kollapset (dette dreide seg kanskje om et nervesammenbrudd til hans kone MacBook Air?) og teksten forsvant, hadde han til slutt fått sin tyske originaltekst tilbake pr. mail fra den kinesiske oversetteren. Deler av det først tapte og så gjenfunnede manuskriptet leste han som del av Lesung'en. Et manuskript som aldri kommer til å bli publisert på tysk, fortalte Haas, kun en gest til lesere som besøker en Lesung, slik at man for en gangs skyld hadde noe igjen for å få besøke et slikt forfatterarrangement. Publikum kvitterte både denne gesten og hele framføringen med begeistret applaus.


Les TYSKBOKHYLLE-omtalen av Die Verteidigung der Missionarstellung her.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen