Sonntag, 4. November 2012

Nettmobbing: aktuelt tema i tysk lettlestbok

For kort tid siden kunne vi i media lese en historie om nettmobbing med tragisk utgang. Fenomenet er utbredt, skadevirkningene store, også i de tilfellene der det ikke går så langt som den historien media refererte til. Ikke minst blant unge er dette et svært aktuelt tema.


Florian Buschendorff tar i sin lettleste ungdomsbok Geil, das peinliche Foto stellen wir online! dette problemet på alvor. Vi møter tenåringsjenta Josi, som er offer for medelevenes forakt, sjikaner og mobbing – både fysisk og på nettet. Josi, som nylig har byttet til ny skole og som aldri fikk noen sjanse til å få venner før mobbingen startet,  blir drevet fra skanse til skanse. Verken foreldrene eller læreren forstår alvoret. Kun to av klassekameratene, Antonia og Till, er modne og ansvarsfulle nok til å gripe inn. Men heller ikke for dem er det lett å stå imot det massivet presset fra medelevene.
Die ganze 9.2 trifft sich auf Antonias Geburtstagsparty. Nur Josi fehlt. Und Till weiß auch, warum: Ihre Mitschüler lassen schließlich keine Gelegenheit aus, Josi zu zeigen, dass sie unerwünscht in der Klasse ist. Mit der Zeit bemerkt Till, dass die Angriffe auf Josi immer hinterhältiger werden: Drohanrufe, gefakte Internetseiten, obszöne SMS. (tekst på bokomslaget)
Geil, das peinliche Foto stellen wir online! har et tema som er svært relevant for både elever og lærer. Boka gir en anledning til å ta opp et viktig og dagsaktuelt tema i tysktimene. 

Boka er lettlest, med mye dialog og et hverdagslig språk. Omfanget er på knappe 100 sider, men tekstmengden kan enkelt reduseres ved å trekke ut kun enkelte kapitler.

Geil, das peinliche Foto stellen wir online! har kommet ut i Verlag an der Ruhr, et forlag som profilerer seg bl.a. gjennom litteratur som egner seg for skolebruk. Til denne boka har forlaget lagd et såkalt Literaturkartei, en fyldig lærerveiledning med masse konkrete idéer og opplegg til egen undervisning. Mye av dette er relevant også for tysk som fremmedspråk. 


Les et kort og godt intervju med forfatteren om temaet nettmobbing her.

Ungdomsboka har kommet ut i forlagets serie K.L.A.R. K.L.A.R. står for "Kurz – Leicht – Aktuell – Real", og mange av disse bøkene egner seg godt for tyskundervisning i norsk skole. 

Florian Buschendorff: Geil, das peinliche Foto stellen wir online! (Verlag an der Ruhr 2010)Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen