Montag, 19. November 2012

Joseph Roths litterære testamente

Joseph Roth (1894-1939), en av Østerrike-Ungarns fremste prosaforfattere, jøde, født i Brody (som i dag ligger i Ukraina), tvunget i eksil og som døde i Paris i 1939, etterlot seg et omfangsrikt forfatterskap av meget høy kvalitet. Die Legende vom heiligen Trinker er hans siste tekst, som kom ut etter Roths død på det nederlandske forlaget Allert de Lange i 1939, et av de få stedene tyskspråklige forfattere i eksil fortsatt kunne publisere.

Fortellingen med den merkelige titelen Die Legende vom heiligen Trinker er en tekst på knappe 70 sider. Roth, som selv var alkoholiker og som rett og slett drakk seg ihjel, kalte fortellingen "Mein Testament"
 
Den korte og språklig enkle teksten forteller om uteliggeren og alkoholikeren Andreas, som sover under en av Paris' mange broer. En dag møter han en fremmed mann, velkledd, som uoppfordret gir ham 200 francs. Andreas tar imot pengene, men insisterer på at det er et lån som han vil gi tilbake. Det er greit, sier den velstående mannen, men da kan han returnere pengene til statuen av St. Therese (St. Thérèse von Lisieux) i St. Marie des Batignolles-kirken i Paris.

Andreas, som med rette føler at han har opplevd et under, har med ett blitt en – for en clochard – velstående mann. Og med den velståendes øyne betrakter han sin egen skikkelse plutselig med et kritisk blikk, forsøker å vaske seg, går til barbereren og oppsøker et spisested hvor man kan spise sittende ved et bord og ikke bare lent mot en disk. Og der skjer allerede neste under: en mann tilbyr ham en todagers jobb i forbindelse med at han skal flytte. Igjen får Andreas penger. Og det ene underet etter det andre skjer: han møter en kvinne, han møter en gammel venn som gir ham en dress og betaler et hotellrom for ham, og han kommer til nye penger. Riktignok renner pengene ut nesten like fort som de kommer inn hhv. like fort som pernoden renner inn, men likevel skjer det noe med Andreas: han blir igjen til en mann, en mann som besinner seg på sin egen fortid, på sin egen identitet og som for første gang på mange år går rett i ryggen og føler at han er noe mer enn et kreatur som kun kjemper for å overleve fra dag til dag.

Selv om han hele tiden ønsker å returnere de 200 francs til St. Therese, kommer det hver gang noe i veien. Og siste gang han kommer til kirken, eller nærmere sagt til bistroen som ligger ved kirken, treffer han en ung jente som venter på foreldrene sine mens de deltar i messen. Da han spør hva hun heter, svarer hun "Therese" – og gir ham 100 francs. Dette blir for mye for Andreas, som faller om og dør, mens han mumler "Fräulein Therese!" Og fortelleren, som nok står forfatteren meget nær, konkluderer "Gebe Gott uns allen, uns Trinkern, einen so leichten und so schönen Tod"

Kort tid etter skulle Joseph Roth selv dø, bare 45 år gammel. Etter et mangeårig alkoholmisbruket hadde ikke kroppen krefter nok til å klare en lungebetennelse. 

St. Thérèse von Lisieux, kalt "den lille Therese" for å skille henne fra andre helgener med navnet Therese, sies å ha et spesielt hjerte for de små menneskene og for deres hverdagssorger. Og Andreas er et av de små menneskene som stadig vekk snubler i livet. Han vil så gjerne gjøre det riktige, nemlig gi tilbake pengene, og han får sjanse etter sjanse, men hverdagens mange små og store fristelser blir for mye, bistroene ligger for tett, og pernoden smaker for godt, – og gang på gang gir han etter. Men han vil det riktige, og det er det som til syvende og sist teller. Og han dør etter at han nok en gang, etter flere år under Paris' broer, har sett seg selv i speilet, med rent ansikt og rene klær; han dør i vissheten om at han er et menneske, et individ, og ikke bare en navnløs clochard.

Joseph Roths siste bok, hans litterære og nok også menneskelige testamente, er en vakker og vemodig tekst, språklig så klar og sikker som knapt noen andre av hans samtidige kunne det. Og kunnskapen om Roths skjebne, både som syk, døende og som et menneske på flukt, gir Die Legende vom heiligen Trinker en ekstra dimensjon.

Soma Morgenstern: Joseph Roths Flucht und Ende. Erinnerungen


  Joseph Roth: Die Legende vom heiligen Trinker (dtv 2010)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen