Montag, 15. Oktober 2012

Myten Kafka spinnes videre

Som godt er, imøtekom ikke Max Brod ønsket fra Franz Kafka om at alle hans tekster skulle brennes etter hans død. Da Max Brod i 1939 flyktet fra Praha til Palestina, hadde han Kafkas etterlatte skrifter med seg i en koffert. Dette materialet gikk over i Brods sekretærs eie, Ester Hoffe, da Brod døde i 1968.

Etter få år brøt det ut en bitter strid om denne samlingen, som det foreløpig ikke er helt klart hva inneholder. Det vi vet, er at Max Brods dagbøker og brevveksling mellom Brod, Kafka og andre samtidige forfattere utgjør en viktig del. Det er fullt mulig at deler av de etterlatte skriftene kan gi ny innsikt i Kafkas liv og verk.


Ester Hoffe solgte i 1988, via Sotheby's, originalmanuskriptet av Der Prozess til Deutsches Literaturarchiv i Marbach for 3,5 millioner DM. Hun har også solgte enkelte andre brev og kortere håndskrifter. Men mesteparten – ca. 40.000 sider – befinner seg fortsatt nedlåst i bankbokser i Tel Aviv og Zürich. Det er ikke det beste stedet for originalhåndskrifter, og i flere årtier har det pågått en intens kamp om hvor papirene skal oppbevares og gjøres tilgjengelige for allmennheten og forskere.

Så langt har det israelske nasjonalbiblioteket i Jerusalem trukket det lengste strået. Stikk i strid med ønskene til Ester Hoffes døtre, som har overtatt samlingen etter moren, har en domstol i Tel Aviv nå bestemt at samlingen skal få et nytt hjem i nasjonalbiblioteket. Her skal alt digitaliseres og gjøres tilgjengelig. Litteraturarkivet i Marbach hadde nok gjerne sett at de fikk muligheten til å kjøpe materialet, men framholder at det viktigste er at alt nå gjøres internasjonalt tilgjengelig for forskere. Det israelske nasjonalbiblioteket på sin side uttaler at de ønsker å digitalisere samlingen og gjøre den tilgjengelig så raskt som mulig.

Men siste ord er muligens ikke sagt. Hoffes datter, Eva Hoffe, vurderer å anke.

Hør intervju om saken i NRK P2s Kulturnytt.

En god omtale, i østerrikske Die Presse, kan leses her. En eldre, men like fullt svært informativ artikkel om bakgrunnen for saken finner vi i Jüdische Zeitung.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen