Donnerstag, 19. Juli 2012

På besøk hos Fontane i Neuruppin


Theodor Fontane  (1819-1898), en av Tysklands største forfattere, mest kjent for romanen Effi Briest (1894/95), ble født i den lille byen Neuruppin i Brandenburg. I Neuruppin kan man se huset der han ble født og et Fontanemonument, som viser forfatteren sittende på en benk. Og byen har naturligvis også en bokhandel med det passende navnet Fontane Buchhandlung

Fontanemonumentet i Neuruppin

I en Fontane Buchhandlung i Neuruppin må man selvfølgelig kjøpe en Fontane-bok. Mitt valg falt på Ellernklipp fra 1880, både fordi jeg (med skam å melde) ikke hadde lest den tidligere, men også fordi handlingen utspiller seg i Harz-området, som jeg hadde besøkt kort tid i forveien.  


Ellernklipp er en kort roman, knappe 150 sider. Undertittelen lyder Nach einem alten Harzer Kirchenbuch, og romanen baserer seg på en virkelig hendelse; den kan karakteriseres som en historisk kriminalroman.

Skogvokteren Baltzer Bocholt har nettopp blitt enkemann og alene med sønnen Martin. Presten ber ham om å ta til seg lille Hilde, som nettopp har mistet moren sin. Hilde og Martin vokser opp som søsken, men når de blir eldre, viser det seg at de to unge menneskene blir forelsket.  Bocholt er streng, og de våger ikke avsløre følelsene sine for ham, men planlegger å rømme sammen. Bocholt overhører en samtale mellom Martin og Hilde, og overveldes av raseri, ikke bare fordi de har gått bak hans rygg, men også fordi han etter hvert selv har begynt å se på Hilde ikke som datteren sin, men som en ung kvinne. Lenge har han kjempet mot begjæret, men nå klarer han ikke lenger å beherske de forbudte følelsene. Det kommer til en dramatisk konfrontasjon mellom far og sønn på Ellernklipp, en høy klippe i nærheten. Kun Bocholt kommer tilbake til gården. Han setter ut et rykte om at sønnen har rømt. Folk rundt aksepterer forklaringen, men samtidig sies det at det har begynt å spøke på Ellernklipp: på nattestider høres en mannsstemme som roper "Vater...".

Hilde mistenker at noe forferdelig har skjedd, men vet ikke sikkert – og etter en tid går hun med på å gifte seg med Bocholt.  Ekteskapet resulterer i en sønn, som er svakelig og dør etter kort tid. Bocholt, som er syk av samvittighetskvaler og angst, begir seg en stormfull natt til Ellernklipp. Det høres et skudd, og mennene som går ut for å lete etter Bocholt, kommer tilbake til gården med skogvokteren, død, på en båre mellom seg. Etter få år dør også Hilde.

Ellernklipp er en av Fontanes mindre kjente verk, og den har kommet i skyggen av hans store romaner. Atmosfæren kan minne litt om Annette von Droste-Hülshoffs Judenbuche: fortettet og skjebnesvanger stemning, menneskenes følelser gjenspeiles i de dramatiske naturskildringene, full av frampek. Særlig skildringene av fortrengt seksualitet og begjær viser framover mot naturalismen og århundreskiftet. 

Minnetavle på huset Fontane ble født i, Neuruppin
Fontanes barndomshjem er i dag, som da, et apotek.

Fontane er den fremste representanten for det vi kaller Poetischer Realismus i tyskspråklig litteratur og en av Tysklands mest ruvende prosaforfattere. Det som særlig kjennetegner Fontanes verk er de uforglemmelige kvinneskikkelsene, bl.a. Effi Briest, Frau Jenny Treibel, Cécile, Lene (Irrungen, Wirrungen), Mathilde Möhring og Stine.  Fortsatt, over 130 år etter at Fontane var på sitt mest produktive som forfatter, er det knapt noen andre mannlige forfattere i det tyskspråklige litteraturlandskapet som med like stor innsikt og troverdighet har skapt kvinnelige litteraturskjebner som Fontane. Det er kun én av mange grunner til å ta ham fram igjen fra bokhylla.

Fontanemonumentet i Neuruppin

Ellernklipp fins som fulltekst online i Gutenberg-basen, hvor også andre av Fontanes verk er tilgjengelige. Den som vil vite mer om den litterære epoken (Poetischer) Realismus og om Fontanes litteraturhistoriske posisjon, kan klikke her

Theodor Fontane: Ellernklipp (dtv 2009)


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen