Sonntag, 1. Juli 2012

"Da jeg var fjorten år..."


Damals war ich vierzehn: dette er tittelen på en samling korte tekster skrevet at kjente østerrikere, bl.a. av barne- og ungdomsforfattere, og hvor de forteller om hvordan de selv opplevde krigen som barn og/eller unge.  

 
Utgangspunkt er "Anschluss" i 1938, og de korte tekstene omhandler tiden helt fram til krigens slutt. Alle bidragsyterne forteller om sine egne opplevelser, og autentisitet står sentralt: "Es [das Buch] enthält Geschichten – oder besser: Berichte, die aufregend, spannend, erschütternd, manchmal auch komisch, immer aber wahr sind" (s. 6), slik formulerer forfatterne seg i forordet. Alle forteller de hverdagshistorier, historier fra sitt eget liv og sin egen familie, og om hvordan det var å være ung i et diktatur og midt i en krig. De forteller bruddstykker fra sin egen oppvekst og hverdag, men også om sine drømmer og framtidshåp. 

Blant bidragsyterne er barne- og ungdomsbokforfatterne Renate Welsh, Käthe Recheis og Christine Nöstlinger.

Tekstene er korte, gjennomsnittlig fem sider, og språket er enkelt. Det går også fint an å korte tekstene enda mer ned, alternativt kun bruke noen få avsnitt. De korte tekstene kan være et supplement til annet arbeid med f.eks. 2. verdenskrig eller til prosjekter hvor man jobber med "barndom og ungdom" i ulike tidsepoker. 

Kanskje kan også noe fra Damals war ich vierzehn brukes som supplement til Die Lisa. Eine deutsche Geschichte, som mange tysklærere bruker i sin undervisning? Damals war ich vierzehn kan være et østerriksk sidespor til den tyske historien, det kan være tilleggstekst dersom man har noen spesielt lesesterke elever i klassen, eller det kan brukes dersom man ønsker å fordype seg spesielt i denne tidsepoken. 

burned riesenrad von Flakelicious WieEhNa
Zerstörtes Riesenrad 1945

 Bruckner, Nöstlinger, Welsh u.a.: Damals war ich vierzehn (Ravensburger Buchverlag 2004; første utgave 1978)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen