Freitag, 27. April 2012

Lærerbarn


"Mein Leben unter dem Rotstift": slik presenterer Bastian Bielendorfer (1984-modell) sin selvironiske og svært underholdende autobiografi Lehrerkind. Lebenslänglich Pausenhof (Piper 2011). 


I Lehrerkind tar Bastian Bielendorfer leseren med gjennom sitt liv som lærerbarn, helt fra førskolealderen til han er ferdig med artium og begynner å studerer – naturligvis for selv å bli lærer. Leserne blir med på hans første skoledag hvor foreldrene nekter å gi etter for det kommersielle presset rundt "Schultüten" og dermed stiller med en hjemmelaget "Schultüte" som går opp i limingen før Bastian i det hele tatt kommer inn på skolen. Vi blir med på familiens scrabblekvelder, naturligvis med det mål for øyet å lære avkommet fremmedord, og vi blir vitne til hvordan foreldrene korrigerer podens brev med rødblyanten. Hadde hele boka kun bestått av slike scener, kunne man ha karakterisert den som ensidig og stigmatiserende, og man måtte være et svært nevrotisk lærerbarn for å ha glede av den. Men det er ikke tilfellet. Bastian Bielendorfer viser nemlig også foreldrenes positive sider, ikke minst hvordan de i enkelte situasjoner stiller fullt og helt opp for avkommet, og hvordan foreldrene – nettopp gjennom sin ukuelige vitebegjærlighet – åpner dører og gir sønnen viktige impulser, f.eks. gjennom den i utgangspunktet helt vanvittige dannelsesreisen til Russland i kapitlet "Bildungsreise für Hartgesottene".  

Bastian Bielendorfer er lærerbarn på nivå 3 ("Stufe 3"), dvs begge foreldrene er lærere på egen skole. Som et nivå-3-barn befinner han seg dermed i den tyngste delen av lærerbarnskalaen, nemlig de lærerbarna som er "beliebt wie ein Veganer bei den Hells Angels" og som først blir valgt til kanonball-laget etter at "der letzte Bewegungslegastheniker in eine Mannschaft gerufen ist." (s. 54). I boka reflekterer han både treffende og humoristisk over hva som kjennetegner alle de tre nivåene lærerbarn (nivå 1 er én lærerforeldre på annen skole; én lærerforeldre på egen skole kvalifiserer til nivå 2; og til slutt de tyngste brukerne, nemlig nivå 3, de med to lærerforeldrene på egen skole), og hva som kjennetegner de ulike lærertypene, f.eks. biologilæreren, gymlæreren eller kunst- og håndverkslæreren. 

 
Gjesteboka på Bielendorfers hjemmeside er full av entusiastiske kommentarer fra lærerbarn i alle kategorier som vitner om bokas store humoristiske og dermed terapeutiske effekt (og som "Lehrerkind Stufe 3" vet jeg hva jeg snakker om med hensyn til terapeutisk effekt). Og ikke minst kapitlet "Elternsprechtag" har tilsvarende terapeutisk virkning for alle lærere som forbereder seg på foreldremøter: "Elternsprechtag ist für Lehrer das, was für die Kanzlerin eine Pressekonferenz nach der gescheiterten Vertrauensfrage ist. Man muss sich für die Fehler anderer rechtfertigen, sich von allen Seiten Vorwürfe anhören, und man tritt mit allem, egal was man sagt, irgendjemandem auf den Schlips." (s. 90)

Lehrerkind er et morsomt og velgjørende must både for lærerbarn på alle tre nivåer og for lærere –  og boka burde være pensum for alle som ønsker å bli det.

Bastian Bielendorfer: Lehrerkind. Lebenslänglich Pausenhof (Piper 2011)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen