Montag, 16. April 2012

Flere spørsmål enn svar: Petzolds film "Barbara"


I sin nyeste film, Barbara, tar den tyske regissøren Christian Petzold oss med til DDR i 1980. Filmens hovedperson, Barbara, ønsker å forlate DDR, hun har en kjæreste fra Vest-Tyskland, og hun har levert en utreisesøknad. Myndighetene svarer med represalier, og Barbara, som er lege på anerkjente Charité i Berlin, blir forflyttet til et sykehus i provinsen helt nord i DDR. Her overvåkes hun, både demonstrativt gjennom ydmykende husransakelser og kroppsvisiteringer av Stasi, og i det skjulte av kollegaene på sykehuset. Legekollegaen Andre, en mann på hennes alder, forsøker å vinne hennes fortrolighet, både fordi Stasi forlanger det av ham, men også fordi han føler seg tiltrukket av henne; Barbara svarer med motstrebende følelser: hun stoler ikke på ham, samtidig som hun etter hvert føler respekt for hans kunnskaper og engasjement.

Parallelt med at Barbara tilsynelatende finner seg i sin nye tilværelse, forbereder hun og kjæresten, som med jevne mellomrom er på forretningsreise i DDR, hennes flukt. Hun forsøker å opprettholde en emosjonell distanse til Andre, til pasientene og til arbeidet på sykehuset, men etter hvert som tidspunktet for den planlagte flukten rykker nærmere, engasjerer Barbara seg sterkere i arbeidet, og også forholdet til Andre endrer karakter. Den avgjørelsen som en gang syntes så enkel, blir plutselig vanskelig. Skal hun satse alt på et kort for å komme ut av landet, eller er det likevel noe som holder henne tilbake? 

 
Barbara gir tilskueren et differensiert bilde av den østtyske provinsen ca. 10 år før muren falt: overvåkning, ensomhet, angst og fortvilelse på den ene siden, på den andre siden menneskelige møter og følelsen av at det man gjør betyr noe for andre. Kan det ene veie det andre opp? Filmen gir ingen svar. Barbara tar til slutt et valg. Om det er det riktige, sier ikke filmen noe om; det overlater den til tilskuerne å tenke videre over. Og det er kanskje det viktigste ved denne filmen, nettopp det at den ikke gir oss noen svar. Den viser oss noen menneskeskjebner, forteller noe (men ikke alt) om hva som ligger bak noen valg, men mye forblir blir usagt, og nettopp derfor blir filmen hengende, lenge etter at rulleteksten er ferdig.

Som i flere andre av Petzolds arbeider, spilles hovedrollen av Nina Hoss, – bl.a. kjent fra filmen Anonyma, eine Frau in Berlin. Ronald Zehrfeld, kjent både fra teater, film og TV-produksjoner, spiller legekollegaen Andre. Christian Petzold fikk den Silbernen Bären for filmen på årets Berlinale. Og Barbara er blant favorittene når Deutscher Filmpreis skal deles ut i slutten av april.

 
Interessert i andre nye filmer om DDR? Tyskbokhylla anbefaler filmen Novemberkind (2008). 

Tysklærere som ønsker å jobbe med tysk film, bl.a. med Barbara, i tysktimene, finner gode tips hos Klett News DaF. 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen