Mittwoch, 21. März 2012

Nesten forsvunnene bilder fra en svunnen tid: Ruth Berlau og Roman Vishniac


Mitt seneste tokt til bokhandelen Langer Blomqvist i Berlin resulterte bl.a. i to fotobøker: Roman Vishniacs Berlin (Nicolai Verlag 2005) og Grischa Meyers Ruth Berlau. Fotografin an Brechts Seite (Propyläen Verlag 2003). Begge bøkene presenterer bilder fra en svunnen tid – eller kanskje man kan si forsvunnene bilder, bilder som vi ikke visste fantes.

Roman Vishniacs Berlin
Roman Vishniac (1897-1990), opprinnelig russisk jøde, var fotograf, vitenskapsmann og biolog. Som fotograf skulle han mest av alt bli berømt gjennom sine bilder fra en forsvunnet verden, Verschwundene Welt, bilder som dokumenterer jødisk liv i små landsbyer i bl.a. Polen, Litauen, Ungarn og Karpatene. I mellomkrigstida bodde han i Berlin, men merkelig nok fantes det ingen bilder som viste at han hadde interessert seg for Berlin som fotomotiv. Først etter hans død i 1990 kom det for en dag at Vishniac absolutt hadde sett på Berlin gjennom en fotolinse, og en rik samling Berlin-bilder dukket opp. Disse dannet grunnlaget for en utstilling i Jüdisches Museum i Berlin i 2005; boka Roman Vishniacs Berlin er basert på denne utstillingen. 


Gjennom Vishniacs øyne hhv. linse dukker mellomkrigstidas Berlin opp: gatescener, skorsteinsfeiere, buss-sjåfører som tar en pause på en benk, en såk. Bierkutscher (en mann som kjører ut bryggerivarer), torghandel, arbeidere som drikker øl på en kneipe, barn som leker på Alexanderplatz, klassiske Litfaßsäulen med teaterplakater, dyr i Zoo  – motivene minner  om Zille-scener, men er naturligvis av nyere dato og med et annet kunstnerisk uttrykk. I tillegg fins det et utvalg av bilder som viser jødisk hverdag i Berlin de siste årene før nasjonalsosialistene kom til makten: scener fra jødiske barnehager og skoleklasser, bilder fra jødiske velferdsorganisasjoner, som Hilfsverein der Juden in Deutschland og American Jewish Joint Distribution Committee, bilder fra Gut Winkel i Potsdam hvor unge jøder ble forberedt på emigrasjon og ikke minst på en tilværelse i Palestina, men også avskjedsscener mellom foreldre og barn som skal sendes på de såk. Kindertransporte og bilder av butikkvinduer griset til med davidsstjernen. Det siste bildet viser ektepare Vishniac ved relingen på S. S. Siboney, skipet som fraktet dem til eksil i USA i 1940.


Ruth Berlau – Fotografin an Brechts Seite
De fleste kjenner danske Ruth Berlau (1906-1974) som en av Brechts mange kvinner. Men Berlau var så mye mer: skuespiller, regissør og en av Brechts viktigste medarbeidere. Det hun også var, og som er mindre kjent enn hennes teaterarbeid, var fotograf. I Brecht-arkivet i Berlin fins det et rikt billedmateriale etter Ruth Berlau, og mange av disse har Grischa Meyer publisert i boka Ruth Berlau – Fotografin an Brechts Seite. Gjennom denne boka blir vi ikke bare bedre kjent med Brecht og Ruth Berlau (eller omvendt), men vi får også anledningen til å dukke ned i en svunnen tid. "Ich werde es fotografieren, damit ihr mir glaubt, was ich schreibe", skrev Ruth Berlau (s. 7). 

 
Ruth Berlau, som møtte Brecht for første gang i 1933, fulgte med familien Brecht og Helene Weigel i eksil: fra Sverige, Finland, Sovjetunionen og til slutt til USA. Hun dokumenterte ankomsten til USA og fotograferte havnearbeidere i San Pedro, streikende arbeidere i Los Angeles, besøk på indianerreservater, gatescener i New York, Brechts liv i Santa Monica og den tyske kultureliten i eksil. Gjennom hennes fotografier får vi innblikk i Brechts arbeid mens han var i USA, bl.a. oppsettingen av Galileio Galilei i 1947 med Charles Laughton. Etter de kom tilbake til Berlin, fotograferte Ruth Berlau ruinlandskapet i Berlin, og hun dokumenterte arbeidet på Berliner Ensemble hvor hun etter hvert skulle bygge opp et omfattende arkiv.

 
Bilder fra en svunnen tid
Roman Vishniac og Ruth Berlau, ulik bakgrunn, ulik biografi: mye skiller dem. Men begge brukte kameralinsen til å holde fast det de så, både der de kom fra og dit de måtte reise. Og begge gir de oss innblikk i en svunnen tid gjennom sine bilder som man lenge ikke visste eksisterte. 

Roman Vishniacs Berlin (Nicolai Verlag 2005) og Grischa Meyers Ruth Berlau. Fotografin an Brechts Seite (Propyläen Verlag 2003)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen