Dienstag, 14. Februar 2012

Et moralsk dilemma: Marlene Röders ungdomsroman "Zebraland"


Fire ungdommer kjører hjem nattestider etter å ha vært på en musikkfestival. Det er mørkt, veien er smal, og de kjører fort. Plutselig ser de en skygge fare mot bilen, det dunker hardt, og de hører lyden av metall som skraper langs bilsiden. Anouk, den unge jenta som kjører bilen, blir sittende skjelvende bak rattet, mens de andre – Philipp, Judith og Ziggy – løper ut. I veikanten finner de en moped og ei jente. De gjenkjenner Yasmin, også kalt Zebra på grunn av den stripede hijaben hun vanligvis går med, liggende livløs i veien. I ren panikk lar de fire ungdommene Yasmin ligge der, rømmer fra stedet og blir enige om å holde tett. 

Senere viser det seg at Yasmin fortsatt hadde vært i livet. Noen hadde kommet til ulykkesstedet rett etter dem og fått tak i hjelp, men Yasmin hadde likevel dødd på vei til sykehuset. Kan de som kom til stedet og fant Yasmin, ha observert bilen deres da de stakk av? Mye tyder på det. For etter hvert kommer det anonyme brev fra en som kaller seg Mose. Mose vet hvem de er og hva de har gjort. Dersom han ikke skal offentliggjøre dette, må de fire ungdommene utføre ulike oppgaver: Judith må med vilje tape en idrettskonkurranse, Philipp må gi opp ledelsen av skoleavisa, Anouk må tatovere et bestemt symbol på håndleddet, og Ziggy får beskjed om å skyte sebraen (Zebra) i småbyens lille dyrehage. Mose må kjenne dem godt, for alle disse tingene treffer dem akkurat der de er mest sårbare og tvinger dem til å gi opp noe av det de setter høyest. Hvem er det som står bak dette? Og hvordan klarer de fire ungdommene å takle presset? Holder vennskapet? Eller er de ikke lenger venner, men kun sammensvorne, bundet sammen av et fatalt feilgrep? Hvordan omgås de med det moralske dilemmaet at de har forårsaket en annens død og stukket fra åstedet?


Romanen er skrevet ut fra perspektivet til Judith og Ziggy (Ziggy heter egentlig Fridolin, en gutt, som tilfeldigvis ble med i bilen og fra starten av stod på utsiden av venneklikken), og tydelig bygd opp gjennom vekslende Judith- og Ziggy-kapitler. Teksten kan lett kortes ned, enten ved å bare bruke noen få kapitler, eller gjennom å konsentrere seg på kun én av personene. Man kan også (om man ønsker enda mindre tekst) ta utgangspunkt i hendelsen, beskrive denne eller bruke det kapitlet der ulykken skjer, lage korte beskrivelser av (noen av) figurene og det moralske dilemmaet som teksten handler om – og dermed bruke teksten kun som utgangspunkt for diskusjon, eventuelt med bare et par kapitler som tekstgrunnlag. 

Forlaget har også gitt ut et hefte med Materialien zum Unterrichtspraxis til denne teksten: Beate Weiß: Materialien zum Unterrichtspraxis zu Marion Röders Zebraland. Forlaget sammenfatter innfallsvinkelen i dette heftet slik: "Thematik: Freundschaft, Liebe, Anderssein, Musik, Schuldigwerden, Angst und Tod. Methodik: Motivorientierte Kopiervorlagen für ein pers. Lesetagebuch mit Unterrichtsvorschlägen zu Diskussionen" Les mer på forlagets lærersider.


Flere tips til hvordan man kan bruke litterære tekster i tyskundervisningen, fins her
   
Marlene Röder: Zebraland. Ravensburger Buchverlag 2009. 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen