Dienstag, 3. Januar 2012

Hans og Grete i DDR


Julia Francks nye roman Rücken an Rücken (S. Fischer 2011) forteller om søskenparet Ella og Thomas som vokser opp i Øst-Berlin på 50-tallet. De bor sammen med moren Käthe, billedhugger og glødende tilhenger av DDR-regimet, i et stort og forfallent hus i nærheten av Müggelsee. Skjønt bo sammen. Käthe kan være borte i ukesvis av gangen, bl.a. i Leuna-Werke for å jobbe med utsmykning av fabrikkene, og da overlates søsknene til seg selv, uten varme i huset, uten mat, uten tilsyn. Rücken an Rücken er en roman om følelseskulde, både fysisk og psykisk omsorgsvikt og om hvordan to barn flykter inn i sin egen verden for å overleve. Ella veksler mellom omsorg og kulde overfor den ett år yngre broren, hun skader seg selv og blir i en periode innlagt i psykiatrien. Thomas forsøker å tilpasse seg både morens og samfunnets luner, som stopper han i å utvikle sine egne evner som dikter og som etter 13. august 1961 sperrer han inne bak en mur. Sommeren 1962 tar han sitt eget liv, og med dette slutter romanen.

Romanen er inndelt i kapitler, som fortelles vekselsvis ut fra Ellas og Thomas sitt perspektiv fra de er 10-11 år til Thomas begår selvmord. Søskenforholdet spiller en sentral rolle i romanen, og danner grunnlaget for tittelen, som leseren får forklaringen på tidlig i teksten: søskenparet har helt fra de var små et rituale som går ut på at de sitter rygg mot rygg mens Ella forteller broren hva hun (tror hun) husker om faren, som Thomas aldri har møtt. Samholdet mellom dem er sterkt, nærmest symbiotisk, men mens Thomas omsorg for storesøsteren er nærmest grenseløst og selvutslettende, er Ella mer uforutsigbar i sin væremåte overfor broren. Det vondeste kapitlet i romanen er da de to barna, drevet ut i vinterkulda av morens likegyldighet og selvsentrerte følelseskulde, driver rundt alene i en båt på Müggelsee uten at moren en gang oppdager at de er borte. Rücken an Rücken er en Hans-og-Grete-historie - men uten en lykkelig slutt.


Forfatteren Julia Franck (1970-modell), særlig kjent for romanen Die Mittagsfrau (2007), bearbeider også i Rücken an Rücken sin egen familiehistorie, Figuren Thomas er bygd på skjebnen til Francks onkel Gottlieb Friedrich Franck, som tok sitt eget liv i 1962. og hun legger ikke skjul på at hennes egen oppvekst med skuespillermoren Anna Katharina Franck var vanskelig.

Mottakelsen av Rücken an Rücken har vært noe blandet, enkelte kritikere mener at den innholdsmessig ligger for nær opp til Die Mittagsfrau, som også handler om en følelseskald mor og en oppvekst uten kjærlighet og omsorg. Kritikerne har rett i at det er klare paralleller mellom de to romanene, men for meg var ikke det nødvendigvis noe som trakk ned. Rücken an Rücken er uten tvil en av de sterkeste romanene jeg leste i 2011 - en roman det nærmest var fysisk vondt å lese, så sterke og plastiske er beskrivelsene, og som var vanskelig å legge fra seg.


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen