Samstag, 7. Januar 2012

En Goethe-gullgruve på nett


Nettportalen Goethezeitportal.de, som er en flott adresse for alle som er opptatt av denne epoken i tysk litteratur- og kulturhistorie, har nå fått en egen inngangsport for unge mennesker som interesserer seg for  (enten frivillig eller fordi det er en del av et studium, et kurs eller et undervisningsprosjekt) Goethe, Schiller & co. Dette nettstedet er en inngangsport til ulike prosjekt som ønsker å gjøre denne epoken spennende og lettere tilgjengelig for unge mennesker, – og den er faktisk også flott for de som ikke lenger er helt unge, men som har sans for nye innfallsvinkler til klassisk litteratur og som er interessert i å utforske Goethe og Schiller med nye briller. For tyskstudenter er dette nettstedet rett og slett en gullgruve.

 
"Warum immer wieder Goethe, Schiller & Co? […] Erste Informationen über die Künstler, Dichter und Denker dieser Zeit, ihr Leben und ihre Werke sowie das zeitgeschichtliche Umfeld werden auf anschauliche, visuell-ansprechende Art und leicht verständliche Form präsentiert. Von diesen ausgehend soll dann tiefer in das Goethezeitportal und auf andere Internetprojekte oder Bücher verwiesen werden. Die Internetseite für Jugendliche wird also auch als eine Art 'Sprungbrett in die Tiefe' dienen", slik formuleres målsettingen med Goethe, Schiller & co.


Her finner leserne lett tilgjengelig informasjon om både Goethe  og Schiller, men også mye mer som bidrar til å gjøre denne tidsepoken levende og spennende. Under overskriften Was war damals los? finner vi bl.a. nærmere informasjoner om hva som skjedde i Tyskland og Europa på Goethes tid, her er det interaktive tidsakser ("Timelines", som det i våre dager heter på tysk), kart, bilder, og mange tips til andre nettsteder lagd for samme målgruppe og flere musikkprosjekt. Skal det f.eks. være en Schiller-Rap? Klikk inn og hør - jeg lover at An die Freude aldri blir det samme etterpå. Viel Spaß!

 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen