Freitag, 2. September 2011

Papirløse Isabel: spennende og aktuell tysk ungdomsbok


Maria-Amelie-saken skapte stort engasjement i Norge, også blant unge mennesker. Maria Amelie sa selv at noe av hennes motivasjon for å stå fram ikke var å rette søkelyset på egen person, men på de mange papirløse barn og unge som bor i Norge og som uten papirer står uten framtidsutsikter.   

Et slikt tilfelle trekker den tyske ungdomsbokforfatteren Lotte Kinskofer (1959-årgang) fram i Aufgeflogen. Boka begynner som en ganske tradisjonell skolehistorie: en dag kommer ei ny jente i Christophs klasse. Isabel har en egen utstråling, hun er fjern og holder seg unna de andre i klassen. Likevel blir de to venner og etter hvert kjærester. Men fremdeles er det mye om Isabel Christoph ikke vet. Selv om han vet at det kan ødelegge forholdet deres, følger han en dag etter Isabel når hun går fra skolen. Og han finner ut at hun og moren oppholder seg illegalt i Tyskland.

Denne historien, som i seg selv er spennende nok, kombinerer Lotte Kinskofer med en kriminalhistorie. Vaktmesteren i den bygården hvor Isabel og moren bor, blir funnet død i kjelleren. Og Isabel mistenkes for mordet. Christoph ønsker ikke noe annet enn å hjelpe kjæresten, og  setter alt inn på både å bistå Isabel og moren med å holde seg unna politiet og samtidig oppklare drapet. 


Aufgeflogen er spennende lesning. Boka har tempo, action, den engasjerer og maner til ettertanke. Kanskje vil forfatteren litt vel mye på en gang når hun kombinerer papirløses skjebne med en drapsetterforskning, en kjærlighetshistorie og en familiegjenforening, men historien er likevel så engasjerende at leseren ser gjennom fingrene med det.

Temaet egner seg godt for elever i videregående skole (programfag). Handlingen utspiller seg i Berlin. Hovedpersonene er på deres egen alder, og det er dermed ei bok hvor tyskspråklig målgruppe harmonerer med elevmålgruppe. Forfatteren bruker korte setninger og et relativt enkelt språk. Utfordringen er omfanget (boka er på ca. 200 sider), men strukturen er slik at den godt lar seg redusere kraftig i omfang, alternativt at man velger ut noen kapitler og jobber med disse. Aufgeflogen ville forøvrig være et ypperlig tema for en masteroppgave; boka egner seg svært godt som utgangspunkt for både en forenklet versjon og for didaktisering.

forfatterens hjemmeside fins bl.a. en "Leseprobe", på forlagets sider kan man også se nærmere på boka og bla i den.

Aufgeflogen er utgitt i dtv-serien Das junge Buch. Forlaget har også lagde et hefte med undervisningsopplegg til boka.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen