Dienstag, 23. August 2011

Tysk billedbok for ungomstrinnet: Jo im roten Kleid

Kunstviter Jens Thiele, en ledende forsker på områdene billedbok, visuelle medier og spillefilm, har debutert som billedbokforfatter. Jo im roten Kleid (Peter Hammer Verlag 2004) er nyskapende, både når det gjelder billedspråk og historie.


Jo im roten Kleid starter tradisjonelt: En voksen spør et barn om han skal fortelle noe fra da han var ung. Ingen stor entusiasme hos barnet: "Nein, danke! Bloß nicht so etwas Langweiliges von früher!" Men når spørsmålet formuleres annerledes: "Skal jeg fortelle deg hva jeg ville ha gjort om jeg var en gutt i dag?", vekkes interessen. Og så forteller den voksne om Jo, gutten som lånte en rød kjole av moren sin, som ikke bare tok den på seg i all hemmelighet, men som faktisk gikk ut i morens røde kjole, hvilke reaksjoner han møtte fra de andre og hvordan han modig stod i mot presset og til slutt turte å være seg selv.

Illustrasjonene er en kombinasjon av gammelt og nytt. Fortelleren og tilhøreren - en voksen og et barn - framstilles som silhuetter klippet ut av sort papir. Scenene som framstiller historien om Jo er collager, også i svart-grått-hvitt-skalaen, kombinert med rødt. Thiele er tydelig inspirert både av collageteknikk og av filmens estetikk.

Jo im roten Kleid er språklig enkel, har et moderne billedspråk, og den tar opp et tema som er svært aktuelt: identitet og kjønn, tabuer, mot og det å tørre være seg selv og stå for det man er. Et tema som interesserer unge, et voksent tema i enkel språklig drakt og i et billedspråk som kan danne utgangspunkt for samtaler og språklig produksjon. Jo im roten Kleid er dermed en billedbok som kan være svært godt egnet for tyskundervisning for ungdomstrinnet. Den har et språklig nivå som ikke skremmer, samtidig som temaet krever modenhet og tar elevene på alvor.


Les mer om Jo im roten Kleid her:
http://www.titel-magazin.de/artikel/8/1470/jens-thiele-jo-im-roten-kleid.html
http://www.goethe.de/ins/cn/hon/prj/kij/bib/joi/deindex.htm
http://www.jensthiele.de/illustrationen/jo-im-roten-kleid.php

Mer om andre billedbøker til tyskundervisninga finner man her:
http://tyskbokhylle.blogspot.com/2010/10/moderne-bildebker-noe-for-tysktimene.html
http://tyskbokhylle.blogspot.com/2010/11/wanda-wahnsinnig-beruhmt.html

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen