Freitag, 5. August 2011

Håp og pågangsmot i ruinene: "Wir haben wieder aufgebaut. Frauen der Stunde null erzählen"Antonia Meiners bok Wir haben wieder aufgebaut. Frauen der Stunde Null erzählen (Elisabeth Sandmann Verlag 2011) presenterer leseren for kvinneskjebner i Tyskland fra 1945 til 1948. Meiners har bedt tjue forskjellige kvinner fortelle om sine erfaringer og minner fra den aller første etterkrigstida: om flukt, om sult, om angst, om pågangsmot og om framtidsdrømmer.

  
Die Trümmerfrauen
I sentrum står de såk. "Trümmerfrauen", nemlig alle de kvinnene som gjøv løs på ruinene, lempet sten og langsomt bygget Tyskland opp igjen, bokstavelig fra grunnen. Meiners har latt 20 kvinnelige tidsvitner, kvinner som ikke bare opplevde den tyske kapitulasjonen og oppbyggingen av det nye Tyskland, men som også deltok aktivt i det politiske liv, som studerte og ble yrkesaktive, og som bidro til å skapene rammene for et moderne kvinneliv. Blant tidsvitnene finner vi bl.a. den tyske politikeren Hildegard Hamm-Brücher, forfatteren Elfriede Brünig og Hella Maron (moren til forfatteren Monika Maron). 


Som et gammelt fotoalbum
Layoutmessig er boka spennende og variert. Formen er inspirert av gamle fotoalbum, hvor leseren finner både et rikt bildemateriale og små tekster, f.eks. oppskrifter, beskrivelser av hvordan man kunne farge klær eller plakater for kulturarrangement, kombinert med korte og velskrevne innføringer til de ulike temaene (f.eks. Kampf ums tägliche Brot og Überleben in den Ruinen) og ikke minst tekstene fra tidsvitnene. 

 

Kvinnehistorie og hverdagshistorie
Bokas fortjeneste er å sette søkelyset på den uvurderlige rollen kvinnene spilte i forbindelse med gjenoppbyggingen av Tyskland, og hvordan dette har spilt en viktig rolle i tyske kvinners kamp for likestilling. Den presenterer et viktig stykke tysk kvinnehistorie og et stykke hverdagshistorie, og den presenterer det på en spennende måte gjennom en variert collage av både bildemateriale og ulike tekstsjangere. 


En informativ omtale fins her:
Jf. også tidligere TYSKBOKHYLLE-innlegg om  Das Haushaltsbuch der Elsa Chotzen

 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen