Dienstag, 16. August 2011

Et lite stykke tysk historie: Lisa


Klaus Kordon, 1943-årgang og en av Tysklands mest produktive barne- og ungdomsbokforfattere, står - sammen med illustratøren Peter Schimmel ­– bak boka Die Lisa. Eine deutsche Geschichte (Beltz & Gelberg 2002). "Eine Lebensgeschichte, mit der Klaus Kordon schon junge Leser anschaulich an die wichtigsten Ereignisse deutscher Geschichte heranführt" (bokomslag), lover forlaget; og de har sine ord i behold.

Gjennom 40 sider, hver side har lite tekst og store illustrasjoner, følger vi "die Lisa" fra hun er lita jente tidlig på 1900-tallet til hun er oldemor nærmere 90 år senere. Kordon og Schimmel forteller oss et stykke tysk historie gjennom livet til Lisa i Berlin: hun opplever at faren blir soldat i 1. verdenskrig, hun forelsker seg og er ung i "den goldenen Zwanzigern", hun gjennomlever krig, sult og det å miste familie og venner i NS-tida. Gjennom Lisas øyne blir vi vitne til gjenoppbyggingen av Tyskland på 50-tallet, muren i 1961, den kalde krigen og til slutt gjenforeningen av de to tyske statene.

"Großartig gelungen" findet Rezensent Wilfried von Bredow dieses Kinderbuch, das fast hundert Jahre deutscher Geschichte anhand der Lebensgeschichte der 1899 in Berlin geborenen Lisa erzählt: zwei Weltkriege, wirtschaftliche Not und politische Radikalisierung, Nazizeit, deutsche Teilung und Wiedervereinigung. […] Diese Lisa, freut sich der Rezensent, ist kein Klischee, und was ihr zustößt, "macht uns mit ihr zusammen froh oder traurig".  (http://www.perlentaucher.de/buch/11204.html)


Die Lisa i tysktimene
Die Lisa er en enkel historie som anskueliggjør og personifiserer tysk historie gjennom hele 1900-tallet. Teksten er språklig enkel, den kan kortes ned eller fordeles på flere lesere, og illustrasjonene støtter opp under forståelsen, samtidig som de gir anledning til fri språklig produksjon og dialog. At det i disse dager er 50 år siden muren i Berlin ble bygd, gjør boka spesielt aktuell.

Jeg vet at flere tysklærere allerede kjenner Die Lisa og bruker boka i tyskundervisninga. Om noen har lyst til å skrive noe om sine erfaringer i kommentarfeltet, vil ikke bare jeg, men også andre blogglesere sette stor pris på det.

Tips for aktiviteter man kan knytte til Die Lisa:

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen