Mittwoch, 20. Juli 2011

Mord på landet

Inntil for få år siden favoriserte forfatterne i hovedsak storbyen som skueplass, enten det var Berlin, Hamburg, Frankfurt eller München, eller det var mer udefinerte storbymiljøer. Fortsatt skrives det mye – og god – storbykrim i Tyskland, f.eks. av Jan Seghers (Frankfurt), Wolfgang Schorlau (Stuttgart og München), Doris Gercke og Christian von Ditfurth (Hamburg og mer), Sabine Deitmer (uidentifiser storby i Nord-Tyskland) og Thea Dorn (Berlin). Men parallelt ser vi en økende tendens til at hele det geografiske området tas i bruk. Stadig oftere tar forfatterne leserne med ut av storbyene, ut i provinsen, til småbyene eller til rurale områder. På tysk betegnes dette fenomenet som „Regio-Krimi“, på norsk kan vi kalle det „regionalkrim“. Både bokhandlere og forlag systematiserer deler av sin krimportefølje etter regioner, og folkloristiske coverbilder støtter oppunder det som etter alt å dømme er en klar trend, også hos leserne. Mord på landet er en gigantisk salgssuksess.

Krimforfatterne har tatt hele det tyskspråklige området i bruk: fra Husum i nord til Tirol i sør, fra Eifel i vest til Wien i øst. Den tyskspråklige samtidskrimmen med regionalt tilsnitt er kjennetegnet av at vi møter et reelt landskap. Vi blir tatt med til steder som fins i virkeligheten: Allgäu, Eifel, Garmisch, Graz, Heidelberg, Husum, Kiel, Münsterland, Salzburg, Weinheim og Weimar. For å nevne noen. Vi finner landskapsskildringer, miljøbeskrivelser og mennesker som er jordnære, gjenkjennelige og troverdige. Leserne møter språklig variasjon, de blir kjent med de ulike regionene i det store tyskspråklige området, og de får nærkontakt med kulturelle forskjeller. Forbrytelsene som etterforskes er imidlertid gjennomgående tett knyttet opp til den overregionale samfunnsutviklingen. Fellesnevneren er at det ikke lenger fins noen fredelige enklaver, men at dagens samfunn – og dermed også kriminaliteten – har nådd inn i den dypeste alpedal i sør og ut i marsklandskapet i nord (jf. Elin Nesje Vestli: Mord på landet, i: Biblioteket, 2/2010, http://tyskbokhylle.blogspot.com/2010/09/tysk-krim-fins-det.html)

De siste mord-på-landet-krimmene jeg har slukt, har vært østerrikske: Claudia Rossbachers Steirerblut. Ein Alpen-Krimi (Gmeiner Verlag 2011) og Manfred Baumanns Wasserspiele. Ein Salzburg-Krimi (Gmeiner Verlag 2011).

 Men den aller største lesefornøyelsen var Kurt Palm Bad Fucking. Kein Alpenkrimi (Rowohlt 2011), en bitende krimparodi: "Für ihr Ferienlager hat die Cheerleadergruppe Vienna Honeybees ein hübsches, ruhiges Fleckchen ausgewählt. Doch es braut sich etwas zusammen im idyllischen Bad Fucking: Der Sonderling Vitus Schallmoser liegt plötzlich tot in seiner Wohnhöhle, der Zahnarzt Dr. Ulrich wird von seiner Putzfrau mit Nacktfotos erpresst, und dann verschwindet auch noch die Innenministerin spurlos. Sie wollte am Höllensee ein Asylantenheim errichten lassen. Camilla Glyck vom Bundeskriminalamt steht vor einem Rätsel. Das alles (und noch viel mehr) geschieht, während sich Tausende Aale und ein Mordsunwetter auf Bad Fucking zubewegen." (bokomslaget)

Bad Fucking fikk Glauser-prisen (den mest høythengende krimprisen i det tyskspråklige området, kan sammenliknes med Rivertonprisen i Norge) i 2011 - meget fortjent.


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen