Donnerstag, 30. Juni 2011

Filmanbefaling: Joschka und Herr Fischer


Filmer om avgåtte utenriksministere er kanskje ikke noe som høres ut som en hit i sommervarmen, kanskje heller ikke ellers på året, men den nye filmen om Tysklands tidligere utenriksminister og visekansler Joschka Fischer er faktisk en perle av en film, vel verdt å se både en solfylt sommerkveld og en regnfylt høstkveld. 

 
Joschka und Herr Fischer (en film av Pepe Danquart) er en kombinasjon av dokumentar og intervju. Vi møter politikeren Joschka Fischer inne i det som synes å være et gammelt, tomt industrilokale hvor det projiseres forskjellige bilder, videoer, ulike typer filmmateriale fra Joschka Fischers liv, fra tysk etterkrigshistorie og høydepunkt fra hans virke som tysk utenriksminister. Fischer står i lokalet, ser på materialet, kommenterer og forteller. Dette varer i over to timer. Og det er faktisk spennende.

Filmen tar oss gjennom Joschka Fischers liv fra oppveksten i Gerabronn i Baden-Württemberg hvor han ble født i 1948 til i dag. Han forteller om barndom og oppvekst, om familie, om skolegang og ungdomstid. Han forteller om grunnlaget for det som skulle bli hans politiske standpunkt, og om hvordan han etter hvert engasjerte seg politisk, særlig i Frankfurt-miljøet. 

I løpet av intervjuet dveler Joschka Fischer spesielt ved nasjonalsosialismen og Tysklands håndtering og bearbeiding av dette traumet. Ungdomsopprøret på 60-tallet får naturlig nok bred plass, også fordi det spilte en helt avgjørende rolle i Fischers egen politiseringsprosess. Kommentarene og analysene fra Daniel Cohn-Bendit, som er lagt inn i filmen som "Exkurs" (sammen med tilsvarende "Exkurse" fra bl.a. Katharina Thalbach) gir tilskueren et tilleggsperspektiv. Fischer trekker bl.a. fram Rote Armee Fraktion og deres valg i motsetning til sine egne, og han bruker mye tid på det politiske miljøet i Frankfurt som han var en del av, noe som bidrar til en differensiert framstilling av 60-tallest politisering og radikalisering i Vest-Tyskland. Den tyske miljøbevegelsen vies mye plass, det samme gjør framveksten av miljøpartiet Die Grünen, som han var en frontfigur for i en årrekke.

Gjennom hans levende fortelling og et omfattende bilde- og filmmateriale får tilskueren et godt innblikk i det som måtte ha vært en voldsom overgang: fra rebell og opposisjonell til å være en del av det politiske establishment: fra Joschka til Herr Fischer. Noe av det mest interessante er å høre hans begrunnelser for hvorfor han som tysk utenriksminister, fra et parti som er et profiliert fredsparti, mente at det var riktig av Tyskland å delta i militære operasjoner i det tidligere Jugoslavia.  Videoklippet fra Fischers tale til sine partifeller etter at han på en partikonferanse for Die Grünen i 1999 fikk kastet en pose rødmaling i ansiktet, kombinert med de refleksjonene han gjør seg i dag, viser en engasjert, reflektert og sterk politisk personlighet.

Gjennom Fischers gode og velformulerte analyser av viktige politiske milepæler får tilskueren ikke bare et omfattende inntrykk av Joschka Fischer som politiker og menneske, men også en historisk-politisk spasertur gjennom etterkrigstida. Anbefales!

Ta en titt på filmens offisielle hjemmeside.
En informativ omtale om filmen fins her.


Se også TYSKBOKHYLLE-innlegg om Petra Kelly, en annen frontfigur i partiet Die Grünen.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen