Sonntag, 10. April 2011

Nye og lettleste ungdomsbøker


I mars skrev jeg et blogginnlegg om DTVs serie Das junge Buch. Nå har jeg sett nærmere på noen av DTVs nyutgivelser for unge lesere; blant disse har jeg funnet noen titler som kan være egnet for tysktimene på videregående skole.

Florian brennt durch
Kristina Dunkers Durchgebrannt (2011, DTV) er ei typisk ungdomsbok for tenåringslesere. I sentrum av handlingen står Florian. Søsteren, Sarah, har kreft, og alt dreier seg om henne og sykdommen. Florian er glad i søsteren sin, de har et fortrolig og godt forhold, men etter hvert blir det for mye for han å alltid komme i annen rekke, alltid å måtte gi avkall på det som vennene hans ser på som normalt. Frustert og sint stikker Florian av fra søsterens sykeseng, stjeler 500 Euro fra foreldrene og blir med kameratene på en fotballcup ved kysten. Han vil glemme vanskelighetene hjemme og bare nyte livet noen dager. Men turen blir ikke helt slik som Florian hadde tenkt seg.  

Boka er på 144 sider, men den er skrevet på en måte som gjør det svært enkelt å kutte ut mange kapitler, slik at man kan kutte omfanget med det halve (og kanskje mer) uten at historien blir altfor fragmentert. 


Kira trifft Gunnar – Liebe auf den ersten Blick?
Katrin Stehles Kalte Augen (2010, DTV) er en kriminalroman for tenåringer. Handlingen starter i Berlin hvor Kira er på klassetur. En kveld hun har kommet bort fra venninne og ikke finner veien tilbake til ungdomsherberget, møter hun Gunnar, en kjekk gutt med grønne øyne som mirakuløst nok har akkurat de samme interessene og tankene som henne. Kira trur hun har truffet en tvillingsjel. Etter hvert viser det seg imidlertid at Gunnar har helt andre forestillinger om vennskap og kjærlighet enn hun selv har. Og hvordan kan det ha seg at han tilsynelatende er i stand til å lese Kiras tanker?

Boka inneholder mye dialog, og en del av teksten er gjengivelse av mailer og sms’er – dette gjør den enklere å lese. Korte kapitler og en episodisk struktur gjør det også her lett å redusere omfanget fra ca. 200 sider til godt under det halve. Man kan også bruke kun de første kapitlene, hvor Kira møter Gunnar og ting begynner å skje, som utgangspunkt for at elevene f.eks. skriver historien videre, lager en nyhetsmelding, et intervju eller dagbok (her  er det flere tips til hvordan man kan jobbe med et utdrag av ei bok i undervisninga).

  
Seltsame Dinge passieren in der Eishalle 
Forfatterduoen Andreas Schlüter og Irene Margil har skrevet en serie såk. sportskrimmer om fem kamerater som opplever spennende ting sammen. Kälteschock (2010) er en av bøkene om Michael, Lennart, Jabali, Ilka og Linh. Kälteschock og de andre bøkene i serien er skrevet for noe yngre lesere enn Kalte Augen og Durchgebrannt, men den byr likevel på tempo og spenning. Også her kan tekstomfanget reduseres betraktelig, eller man kan rett og slett velge ut et par kapitler som man jobber med. 


Gutter og bøker – igjen
To av disse bøkene har gutter i hovedrollene, og historiene som fortelles gjenspeiler viktige aspekt i gutters hverdag, f.eks. sport. Dette er et viktig moment dersom man ønsker å motivere gutter til å lese mer. Katrin Müller-Walde har tatt for seg dette temaet i boka Warum Jungen nicht mehr lesen und wie wir das ändern können. Mit Lesetipps von Jungen für Jungen (2010, Campus Verlag). Boka inneholder mange gode eksempler, både på hvordan man kan inspirere gutter til å lese og konkrete titler, den er praktisk rettet og er lett tilgjengelig faglitteratur.  


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen