Sonntag, 24. April 2011

„Natürlich kann geschossen werden“

Rote Armee Fraktion (RAF) – eller Baader-Meinhof, som vi vanligvis sier på norsk – er et kapittel tysk historie som stadig støter på interesse, også i Norge. I de senere år førte både oppsettingen av Elfriede Jelineks stykke Ulrike Maria Stuart på Nationaltheatret i 2007, og – i enda sterkere grad – også filmen Der Baader-Meinhof-Komplex fra 2009 til stor oppmerksomhet, ikke bare blant de som er voksne nok til å huske 70-tallet, men også blant unge mennesker som er nysgjerrige på hvem disse menneskene var og hvorfor de valgte den veien de gjorde. Ikke minst for tyskstudenter kan det være en spennende oppgave å beskjeftige seg med dette kapitlet i tysk etterkrigshistorie.

Det fins hyllemeter på hyllemeter med fagbøker og annen litteratur om RAF, mange av disse bøkene har murstensformat. Også internettressursene har etter hvert blitt oppnådd formidabelt omfang. Mengden av litteratur og kildemateriale kan dermed være overveldende for den som skal orientere seg og kanskje til og med skrive et arbeid om temaet. Derfor er Michael Sontheimers „Natürlich kann geschossen werden“. Eine kurze Geschichte der Roten Armee Fraktion (Spiegel Buchverlag 2010) et godt tips for de(n) som ønsker å lese seg inn i RAF-komplekset. 


 „Natürlich kann geschossen werden“ Eine kurze Geschichte der Roten Armee Fraktion har et omfang (200 sider) som gjør den til en god kilde for f.eks. studenter som beskjeftiger seg med emnet; den er kronologisk og klart strukturert i kapitler, noe som letter leserens orientering, slik at det er lett å plukke ut de delene som er mest relevante. Den har et godt noteapparat og bildemateriale. Men framfor alt er boka spennende skrevet, og kan stedvis minne mer om en roman enn om ei historiebok. Det er ingen ulempe.

Michael Sontheimer beskriver sin målsetting med boka på følgende måte: „Dieses Buch soll sowohl einen Überblick geben als auch Einblicke in die Entwicklung der drei Generationen der Gruppe gewähren. Es verbindet neue Erkenntnisse über die RAF mit dem Versuch, alte Fragen zu beantworten. Es ist für Experten und Neulinge des Themas gleichermaßen geschrieben.“ (Vorwort, s. 10). Jeg mener han har sine ord i behold.

Tittelen Natürlich kann geschossen werden“  er et Ulrike-Meinhof-sitat, kanskje et av de mest berømte Meinhof-sitatene som fins. Denne setningen markerte Meinhofs endelige og ugjenkallelige skritt fra å kjempe med ord til å kjempe med våpen (den som ønsker å lese sitatet i sin sammenheng, kan finne det som i en uredigert Meinhof-tekst i Der Spiegel fra 1970: http://tinyurl.com/44mdo2d).  Og setningens uhyrlighet gjør oss kanskje nysgjerrige på hvordan de to Ulrike Meinhof’ene kan henge sammen? På den ene sida Tysklands stjernejournalist, dyktig, fetert, ettertraktet  – på den andre sida Tysklands mest ettersøkte terrorist? Journalisten Regina Leßner lagde for noen år siden en Feature, en CD-dokumentasjon med tittelen Ulrike Meinhof. Mythos und Wirklichkeit (Der Audioverlag, 2001, www.der-audio-verlag.de). Leßner intervjuet bl.a. en av Meinhofs døtre, Bettina Röhl, Meinhofs søster Wienke Zitzlaff og andre som hadde kjent og møtt Meinhof, f.eks. litteraturkriteren Marcel Reich-Ranici og forfatteren og journalisten Stefan Aust. I tillegg presenteres flere av Ulrike Meinhofs tekster fra hennes tid som journalist.  


I et Tyskbokhylle-blogginnlegg fra mars, I skyggen av Baader-Meinhof, presenteres forøvrig mer RAF-relatert stoff: http://tinyurl.com/3nyhzso

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen