Samstag, 5. März 2011

Das junge Buch – spenningsbøker for unge lesere i alle aldre

DTV-Verlag er et av de største tyske forlagene når det gjelder barne- og ungdomslitteratur. Mange av dere kjenner til dtv junior, som er et begrep for alle som er interessert i bøker for unge lesere. dtv junior ble opprettet i 1971, og var et av de første forlagsprogrammene for barn i det tyske forlagslandskapet. Den gang var alle bøkene i dette programmet pocketbøker, nettopp fordi dette skulle være tilgjengelig litteratur: både økonomisk og innholdsmessig. Både enkeltpersoner, skoler og bibliotek skulle ha råd til å kjøpe inn disse bøkene.  dtv junior – sammen med Rowohlts rotfuchs – innebar dermed at nye målgrupper fikk et bredt og godt boktilbud. Etter hvert ble dtv junior et forlagsprogram ikke bare for barn, men også for unge lesere, både for ungdom og for unge voksne. Forlaget skiller nå mellom barnebøker (www.dtv-kinderbuch.de) og ungdomsbøker (www.dtv-dasjungebuch.de).

Programmet Das junge Buch tilbyr bøker for ungdom og unge voksne (og for voksne som ønsker å holde seg oppdatert på ungdomslitteratur); hovedvekten så langt ser ut til å ligge på spenningsbøker og krim som gjenspeiler dagens virkelighet for unge lesere. Vi finner både tyskspråklige og oversatte bøker i sortimentet.


Ofte anbefaler jeg tysklærere som ønsker å bruke tyskspråklige bøker i egen undervisning å ty til utdrag, kanskje til og med bare bruke et cover, noen illustrasjoner, noen av personene, vaskeseddelen, som inspirasjon og utgangspunkt for et undervisningsopplegg (se tidligere blogginnlegg: http://tyskbokhylle.blogspot.com/2010/09/litteraturdidaktikk-i-moderne.html ). Denne metoden fungerer neppe så godt med akkurat disse bøkene, som er spenningsbøker med en mer kompleks handling og til dels også relativt omfangsrike (over 200 sider). Men for unge hhv. unge voksne lesere som er rimelig gode i tysk og som vil ha et litteraturtilbud som er lett tilgjengelig og lett konsumerbart, er Das junge Buch et fint sted å gå på bokjakt, både som tradisjonell bok på papir og som brettlektyre. Ikke minst for tyskstudenter som befinner seg tidlig i studiet og som ønsker noe spennende og mer lettlest enn pensumbøkene for å øve opp leseferdigheten sin, er denne serien et svært godt tilbud.

Forlagets aktuelle anbefaling er Kristina Dunkers Durchgebrannt:


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen