Donnerstag, 28. Oktober 2010

Moderne bildebøker - noe for tysktimene?

Mange kjenner tyske bildebokklassikere - f.eks. Struwwelpeter (1845), Max und Moritz (1865) eller Die Häschenschule (1924) - og har brukt noe av dem i undervisninga, noen har tatt i bruk Janosch - f.eks. Oh, wie schön ist Panama (1979) - eller Der Anti-Struwwelpeter (1970) av F. K. Waechter. Men det skjer mye spennende på bildebokfronten fortsatt, og nyere bildebøkene kan være et godt supplement i tidlig tyskundervisning. Kombinasjonen tekst og illustrasjon letter forståelsen, bildene kan danne utgangspunkt for ulike muntlige aktiviteter som f.eks. beskrivelse, oppøvelse av ordforråd eller lære farger. Det moderne bildespråket er variert og har ikke lenger status bare som illustrasjon, men det forteller en egen historie.  Og slett ikke alle bildebøker handler om emner som oppfattes som barnslige. De beste bildebøkene har noe å formidle til lesere i alle aldersgrupper.

Mange av dagens bildebøker har et budskap som er egnet for ulike aldersgrupper. Mens bildebøkenes historier tidligere oftest var enkle, affirmative og trygge, brukes sjangeren i dag også til å fortelle vanskelige historier. Tidligere ble tema som f.eks. ensomhet, sjalusi og sinne tidligere framstilt som uønsket oppførsel som skulle korrigeres, i dag er tilnærmingen langt mer differensiert og ikke dømmende. Vi finner bildebøker som tar opp forelskelse og usikkerhet rundt seksuell legning, det å miste noen og familievold – kort sagt: dagens bildebøker dekker et vidt spekter av tema. Formspråket er svært variert, delvis avansert, og samspillet mellom tekst og illustrasjoner er ofte av en slik art at ulike aldersgrupper kan ’lese’ historien med sine respektive innfallsvinkler. Illustratørens fortelling er ikke lenger kun noe som skal visualisere historien, men er et selvstendig uttrykk.

Noen forslag:
Echte Kerle
Forfatter:    Olten, Manuela
Trykt:    Zürich : Bajazzo, 2004.
Tema: kjønnsroller, det å være redd og modig.

Blöde Ziege, dumme Gans: eine Geschichte von Streit und Versöhnung
Forfatter:    Abedi, Isabel
Trykt:    München : ArsEdition, 2002.
Tema: vennskap, det å krangle og det å bli venner igjen.

Alberta geht die Liebe suchen

Forfatter:    Abedi, Isabel
Trykt:    Düsseldorf : Sauerländer, 2005.
Tema: kjærlighet.


Prinz Alfred
Forfatter: Heidelbach, Nikolaus
I serie:    Gulliver Taschenbuch ; 508
Trykt:    Weinheim : Beltz & Geldberg, 2002.
Tema: nøkkelbarn, ensomhet og vennskap.

Wie ich Papa die Angst vor Fremden nahm

Forfatter: Schami, Rafik
Trykt:    München : Carl Hanser Verlag, 2003.
Tema: fremmedfrykt og hvordan det kan overvinnes.


Die Insel : eine tägliche Geschichte
Forfatter:    Greder, Armin
Trykt:    Frankfurt : Sauerländer, 2002.
Tema: outsidere, fremmedfrykt, hvordan det kan overvinnes - og hvilke følger det kan få om det ikke lykkes å overvinne frykten for det som er annerledes.

Hvordan kan man jobbe med bildebøker på f.eks. ungdomstrinnet? I forbindelse med bruk av litterære tekster i fremmedspråkundervisninga anbefaler jeg  Inn i teksten – ut i livet av Marianne Lillesvangstu, Elise Seip Tønnesen og Hanne Dahll-Larsson. Boka kom ut i 2007 på Fagbokforlaget og er fortsatt i handelen (http://www.fagbokforlaget.no/?isbn=978-82-450-0602-5). Forfatterne vier et helt kapittel til moderne bildebøker. Der påpekes det at ”Samspillet mellom ord og bilde er en selvfølgelig del av det tekstuniverset som omgir dem [elevene]. Her har de mye å komme med, når de bare for litt hjelp til å systematisere sin kompetanse” (s 107). De bruker begrepet ikonotekst (kort forklart å lese en syntese av skrift og bilder) som utgangspunkt for sine forslag til hvordan man kan arbeide med bildebøker i skolen.

Erfaringene deres viser  at bildebøker er motiverende for lesesvake elever, nettopp fordi det går ganske raskt å lese dem ut, – og de har også erfart at sjangeren gir lesesterke elever en ny utfordring, nemlig det å forholde seg til en multimodal bok (s.  120). Undervisningsprosjektet deres med bildebøker i ungdomsskolen gikk over all forventning: ”Vår skepsis til å lese bildebøker sammen med ungdom ble gjort fullstendig til skamme. Det formelig kokte av kommentarer og innspill fra elevhold mens arbeidet pågikk. […] Det var tydelig at bildebøkene som ble lest, engasjerte, og de var åpenbart aktuelle” (s. 119) Deres erfaringene stemmer overens med andre forsøk med bildebøker for elever på ungdomstrinnet og i videregående skole. For fremmedspråkundervisningen er dette en sjanger som har et stort potensial.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen