Mittwoch, 29. September 2010

Tysk krim - fins det?

Tysk krim? Fins det?

I en hver tysk bokhandel finner vi stapel på stapel med skandinavisk kriminallitteratur oversatt til tysk blant de største salgssuksessene. Interessen for krim ikke minst fra Norge er stor, og begrepet „Norwegen-Krimi“ er velkjent. Det er neppe noen tilfeldighet at Anne Holts 1222 i tysk oversettelse heter Der norwegische Gast; dette er en tittel forlaget kunne gå ut fra kom til å selge godt. Interessen for tyskspråklig kriminallitteratur i Norge er derimot svært liten. Dette er synd, og norske lesere går dermed glipp av mange gode kriminalromaner.

De siste ti årene har den tyskspråklige kriminallitteraturen økt i omfang og i kvalitet. Som i Skandinavia, favoriseres politikrimmen, med et klart samfunnskritisk perspektiv og med brede miljøskildringer. Vi registrerer en forkjærlighet for serier med en gjennomgående hovedperson, men med en langt mer jordnær og realistisk forankring enn det vi finner i f.eks. amerikansk krim, og det legges stor vekt på mellommenneskelige relasjoner. Dette harmonerer godt med det som norske lesere tydeligvis setter pris på når de velger kriminallitteratur.

De fleste som jobber med fremmedspråk utover engelsk, føler et behov for påfyll av målspråket, men det er ikke alltid så lett å få dette til i praksis. Å lese bøker er en rimelig og tilgjengelig måte å holde målspråket ved like, men det forutsetter naturligvis at du finner fram til bøker som det er lystbetont å lese og som gir moderne språkinput og kanskje også ny kunnskap om samfunnsforhold i tysktalende land. Det er vel ingen sjanger som egner seg bedre for dette formålet enn krim. Klikker du på lenken http://brage.bibsys.no/hiof/handle/URN:NBN:no-bibsys_brage_13972, kommer du til en artikkel jeg har skrevet om ny krim fra Tyskland og Østerrike – og kanskje får du noen gode lektyretips? Artikkelen ble skrevet til det nye norske litteraturtidsskriftet Biblioteket (http://www.biblio.no).Alle bøkene som omtales i artikkelen, kan kjøpes gjennom tyske nettbokhandlere eller lånes på biblioteket (Høgskolen i Østfold har en av landets beste samlinger – muligens den beste? – av tyskspråklig samtidskrim: http://hiof.no/index.php?ID=635&lang=nor).

God lektyre!

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen