Dienstag, 7. September 2010

LITTERATURDIDAKTIKK i moderne fremmedspråkundervisning

Fins det rom for litteraturdidaktikk i dagens fremmedspråkundervisning? Er det behov for det? Hva slags plass har og bør litteraturen ha i moderne fremmedspråkundervisning, både i skoleverket og i høyere utdanning? I mitt hefte Fra sokkel til klasserom. Litteraturens plass i fremmedspråkundervisningen (publisert i serien Fokus på språk, som utgis av Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen) argumenterer jeg for at litteraturdidaktikk bør være en viktig del av læreres utdanning og videreutdanning, slik at den kan bidra til at både fag og undervisningspraksis videreutvikles. Dette må ikke gjelde bare teori og metoder, men også det tradisjonelle litterære curriculum i fremmedspråkstudier og lærerutdanning bør settes under søkelyset. Målgruppe for Fra sokkkel til klasserom er alle som underviser i fremmedspråk, både i skoleverket og i høyere utdanning, språkstudenter og andre fremmedspråk- og litteraturinteresserte.

Fra sokkel til klasserom kan lastes ned som pdf-fil herfra.

Heftet kan også bestilles gratis (såfremt det er på lager) fra Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen: info@fremmedspraksenteret.no, tlf. 69 21 58 30.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen