Montag, 23. August 2010

Velkommen til min TYSKBOKHYLLE

I denne bloggen kommer jeg jevnlig og sporadisk til å presentere bøker og andre tekster som kan være til glede og/eller nytte for tysklærere, enten til bruk i undervisninga eller til egen forlystelse. Kommentarer – på norsk eller tysk – mottas med glede. Og kan noen innlegg sette i gang diskusjoner og dermed skape et uformelt forum for „tysklærerutveksling“, er noe av hensikten med bloggen oppnådd.
God lektyre!

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen