Empfohlener Beitrag

Temaside for tyskspråklig samtidslitteratur i Store norske leksikon

Vil du oppdatere deg på tyskspråklig samtidslitteratur på en enkel måte? Store norske leksikon har nå lagd en temaside om tyskspråklig litte...

Samstag, 10. März 2018

Mondsee, 1944: Arno Geigers nye roman "Unter der Drachenwand"


En milepæl i forfatterskapet
En hver ny roman av den østerrikske forfatteren Arno Geiger er en aldri så liten og ofte stor litterær hendelse. Hans nyeste roman, en av de aller første bøkene som kom ut i 2018, Unter der Drachenwand, kommer til å bli stående som en milepæl i forfatterskapet og som en av de viktigste romanene i bokåret 2018. Kanskje den aller beste tyskspråklige 2018-romanen, sjøl om det er risikabelt å si det allerede.

I skyggen av Drachenwand
Vi tas, som alltid hos Geiger, med til Østerrike, til Wien og framfor alt til Mondsee i Oberösterreich, i skyggen av den bratte og truende fjellsiden Drachenwand, som ikke bare har gitt romanen sin tittel, men som også er en gjennomgående metafor i teksten.. Året er 1944. Krigen har allerede vart i fem år og merkes godt, også for sivilbefolkningen. Den ideologiske retorikken er ikke lenger like begeistret, men ingen vet hvor lenge krigen fortsatt kommer til å vare. 


Veit Kolbe
Hovedpersonen er den unge soldaten Veit Kolbe, så vidt over tjue år, som fikk livet (ikke minst utdannelsen) satt på vent da han ble innkalt som soldat. På østfronten ble han såret, såpass alvorlig at han ble transportert tilbake til Østerrike som rekonvalesent. Verre enn den fysiske skaden er traumene han har utviklet som en følge av krigsopplevelsene: hodepine, synsforstyrrelser, mareritt og angstanfall. Hos foreldrene i Wien blir han ikke bedre, og han lider under å måtte høre farens Durchhalteparolen, som han gjennomskuer som løgn. Da muligheten til å oppholde seg en tid ved Mondsee i Oberösterreich byr seg, bryter han opp fra hovedstaden og innlosjerer seg på et iskaldt og kummerlig kammers i utkanten av det lille tettstedet.

Veit og Margot
I Mondsee møter Veit Kolbe flere personer som får betydning for ham: ”der Brasilianer”, en mann som driver et gartneri med tomater og orkideer, som hele tiden lengter tilbake til Brasil og som ikke er redd for å si høyt hva han mener om verken den nasjonalsosialistiske ideologen eller om Hitler; Margot, en ung tysk kvinne med et lite barn som bor i nabokammerset, og som Kolbe innleder et forhold til; en skolejente fra Wien, som er evakuert til Mondsee, som en dag forsvinner og senere blir funnet omkommet på Drachenwand; og onkelen, som fra sitt trygge og varme politikontor oppfordrer nevøen til å vende tilbake til fronten og gjøre sin plikt.

Året i Mondsee, kampen mot angsten, kjærlighetsforholdet til Margot, de nattlige samtalene ”mit dem Brasilianer” – alt dette endrer Veit Kolbe. Den unge mannen, som opprinnelig ikke motsatte seg den nasjonalsosialistiske ideologien, blir mer og mer kritisk til regimet.

Fragmentariske stemmer
Veit Kolbe er ubestridt romanens hovedperson, og hans skjebne utgjør den røde tråden gjennom 1944. Men Unter der Drachenwand er en polyperspektivisk beretning om den trøstesløse hverdagen i krigens femte år, kampen for å overleve og redselen for hva framtida kan bringe (og om det overhode blir noen framtid). De andre stemmene som gir oss innblikk i krigshverdag og kamp for å overleve utgjøres av brev og dagbokaktige opptegnelser  tilhører en eldre kvinne i Dortmund
(moren til Margot), en ung mann i Wien, som brevveksler med en av de mange skolejentene som er evakuert fra Wien til Mondsee, og av Oskar Meyer, en jøde fra Wien. De fortvilede brevene, senere dagboknotiser, til Oskar Meyer er blant romanens mest betagende deler. Meyer flykter sammen med kone og en sønn til Budapest hvor de håper å være i sikkerhet. En dag forsvinner kona og sønnen, og Meyer blir igjen, fortvilet fordi han ikke aner hva som har skjedd med dem, og full av selvbebreidelser for at han ikke forlot Wien tidligere og reiste lengre enn bare til Budapest. Til slutt blir han, sammen med andre jøder, deportert som tvangsarbeider tilbake til Østerrike.  Gjennom brevene og dagboknotatene skaper Geiger en fragmentarisk vev av ulike stemmer som gir oss innblikk i alt fra hverdagsproblemer krigsvinteren 1944 til eksistensiell angst.

Befester sin posisjon som en av de fremste tyskspråklige samtidsforfatterne
Med Unter der Drachenwand befester Geiger sin posisjon som en av fremste tyskspråklige samtidsforfatterne. En mesterlig roman, skriver Andreas Platthaus i sin bokomtale i FAZ
Und wenn es Geiger als 1968 geborenem Autor derart grandios gelingt, das beklemmende Nebeneinander von Untergang der Gesellschaft und Beharrungswillen des Individuums zu beschreiben, dass man sich an den Kriegszeitzeugen Arno Schmidt erinnert fühlt, dann zeigt das einmal mehr, über was für ein literarisches Vermögen dieser Schriftsteller verfügt.


Arno Geiger: Unter der Drachenwand (Hanser 2018)

Donnerstag, 1. März 2018

Månedens forfatter: Christian Dietrich GrabbeChristian Dietrich Grabbe, født i 1801, døde kun 35 år gammel av tuberkolose. I sin dramatikk, som var inspirert både av Shakespeare og av de tyske Sturm-und-Drang-forfatterne, ga han seg i kast med historisk stoff, skrev de første masse- og slagscenene i tysk teaterhistorie og brøt med de tradisjonelle dramakonvensjonene. Grabbe regnes, sammen med Georg Büchner, som en av 1800-tallets mest nyskapende dramatikere.  Les mer om Christian Dietrich Grabbe i Store norske leksikon.

Montag, 19. Februar 2018

Gjøgleren og krigen. Daniel Kehlmanns roman "Tyll"


Gjøgleren Till
Till Eulenspiegel skal ha vært en omstreifende gjøgler på 1300-tallet i Tyskland, kjent ikke bare for sine kunststykker, men også for sitt vidd og sine treffsikre kommentarer. Hans liv og levnet ble for første gang omtalt i skjemtediktet Ein kurtzweilig lesen von Dil Ulenspiegel, geboren vß dem land zu Brunßwick, wie er sein leben volbracht hat (1510). Den myteomspunnene Till-skikkelsen har dannet grunnlag for mange kunstneriske bearbeidelser. Blant forfatterne som har grepet fatt i den fargerike skikkelsen er blant annet Erich Kästner og Christa Wolf – og nå suksessforfatteren Daniel Kehlmann.

Till blir til Tyll
Kehlmann flytter sin hovedperson, som han kaller for Tyll istedenfor det mer vanlige Till,  fra 1300-tallet til 1600-tallet, til Trettiårskrigen. Romanen åpnes med en fargerik og spennende skildring om Tylls barndom og oppvekst i en liten og fattigslig landsby. Faren hans, som er møller, forsøker å hjelpe landsbybefolkningen gjennom kunnskap om naturmedisin ispedd litt magi, – og blir til slutt offer for inkvisisjonen og tatt av dage som følge av en brutal hekseprosess. Unge Tyll har ikke lenger noen framtid på det lille stedet, og rømmer hjemmefra. Han er flink til å sjonglere, og slår seg sammen med en eldre omreisende gjøgler for å tjene så vidt det er til livets opphold. Som farende fant står Tyll nå på utsiden av samfunnet, rettsløs og et potensielt offer for sult, landeveisrøvere og krigen. Men snart kjenner både barn og gamle, fattige og rike historiene om hans kunstner og merkelige evner. ”Der Tyll kommt!”

 

Trettiårskrigens herjinger
Og akkurat når man som leser gleder seg til å fortsette med å dukke inn i Tylls videre reise, gjør Kehlmann som han ofte gjør: vrir romankaleidoskopet rundt og fortsetter historien fra en helt annen vinkel. I resten av romanen er det framstillingen av Trettiårskrigen og dens ødeleggelser – både materielle og menneskelige – som står i sentrum. Med dette grepet åpenbarer Tyll seg virkelig som en historisk panoramaroman. Krigen raser og legger landskap døde. Tretti år kunne på 1600-tallet omfatte et helt liv eller en hel generasjon, det vil si at mange mennesker i Europa aldri hadde opplevd noe annet enn krigens herjinger.

Romanens ulike handlingsstrenger beveger seg fram og tilbake blant frontene. Menneskene er på reise, på flukt gjennom et rasert og dødt landskap. Blant personene vi møter er kongeparet Friedrich og Elisabeth (født Elisabeth Stuart) av Böhmen, som etter å ha vært konge og dronning av Böhmen kun ett år, 1619-1620 (derav kallenavnet ”der Winterkönig”), er på hvile- og hjemløs vandring gjennom Europa på forgjeves leting etter hjelp for å få kongedømmet sitt tilbake, forfatterne Martin von Wolkenstein og Paul Fleming (sistnevnte ønsker å skrive lyrikk på tysk, noe som hans samtidige syns er en fullstendig latterlig tanke), jesuittene Athanasius Kircher og Oswald Tesimond, som i sin tid stod bak torturen og henrettelsen av Tylls far.

Tylls skygge
Men hvor ble det av Tyll? På den grufulle ferden over slagmarkene og ødelandet møter alle Tyll – eller i alle fall tror de at de møter Tyll, som en skygge, som en gjøgler, som en soldat eller sammen med sitt snakkende esel. Eller er det bare deres egen fantasi og overtro som spiller dem et puss?

Også for leseren er Tyll vanskelig å gripe. Er det hans skygge vi ser i teksten? Eller er det bare en innbilning? Vi vet at i narrens speil avsløres samfunnets, storpolitikkens og krigens galskap – og våre innerste redsler og samvittighetskvaler. I Kehlmanns litterære univers blir Tyll også et bilde på fortellerens, litteraturens og fantasiens makt. Tyll er ikke bare en historisk panoramaroman, men  – som så å si alltid hos Kehlmann – et poetologisk manifest.

Illustrasjon fra en av de første bøkene om Till Eulenspiegel
  
Tyll ist das beste Buch, das Daniel Kehlman bislang geschrieben hat”
Tyll er – mener Volker Weidermann i Spiegel – Kehlmanns beste roman til nå.
Tyll ist das beste Buch, das Daniel Kehlmann bislang geschrieben hat […]. Ja, es ist wieder ein Geschichtsbuch, wie 2005 Die Vermessung der Welt, der meistverkaufte deutsche Roman seit Patrick Süskinds Parfum, das Buch, mit dem Kehlmann zum Weltstar der deutschen Literatur wurde. Aber anders als die hyperionisch erzählte Geschichte der deutschen Weltvermesser […] ist das neue Werk ein – ja – zu Herzen gehendes, lebensvolles, wundervoll undistanziert geschriebenes, brutales, modernes, romantisches deutsches Epos. […] Tyll ist Daniel Kehlmanns Sieg über die Geschichte, sein historischer Triumph.

Les mer om Kehlmann på Tyskbokhylle: Du hättest gehen sollen, Die Vermessung der Welt og som Månedens forfatter.

Daniel Kehlmann: Tyll (Rowohlt 2017)

Freitag, 9. Februar 2018

På flukt. Daniel Höras ungdomsbok ”Das Schicksal der Sterne”1945 og 2015
I ungdomsromanen Das Schicksal der Sterne fletter Daniel Höra to skjebner og to tidsepoker sammen: Med utgangspunkt i historiene til afghanske Adib og tyske Karl viser han parallellene mellom flyktningkatastrofen i 2015 og situasjonen i Tyskland våren 1945, da millioner tyskere var på flukt vestover, delvis for å komme unna russerne, men også fordi de ble fordrevet fra Schlesien.

Schlesien og Afghanistan
Våren 1945 var tenåringsgutten Karl på flukt vestover. Karl, som bodde i en liten by i Schlesien sammen med moren og søsteren sin, ble som mange andre fordrevet da krigen var over. I det sønderbombede Berlin var mottakelsen var alt annet enn hjertelig, det var hardt å bygge opp en ny eksistens – og bli akseptert. Den pensjonerte juristen er nå en gammel mann, men de vonde minnene har aldri helt sluppet taket.

70 år senere flykter 15 år gamle Adib sammen med moren sin og to brødre fra Afghanistan til Berlin etter at faren, som jobbet som tolk for tyskerne, ble drept av Taliban. Etter en lang og dramatisk flukt – fra Afghanistan over Iran, gjennom Tyrkia, Hellas, Ungarn, Østerrike og gjennom Tyskland –  kommer han, moren og lillebroren til slutt til Berlin, en flukt ikke mindre dramatisk enn Karls strabasiøse ferd tvers gjennom et ødelagt land rundt 70 år tidligere. 


 
Berlin 2015: Adib og Karl
Romanens hovedhandling utspiller seg i Berlin rundt 2015. Adib bor sammen med moren og broren i et nedslitt og trangt flyktningmottak mens de venter på at asylsøknaden skal behandles. Adib går på skolen og lærer raskt tysk, og det er ingenting han heller vil enn å bli en del av Tyskland, som han har hørt så mye om av faren sin. Men den flinke og oppvakte gutten blir ikke godtatt av klassekameratene. Det trangbodde asylmottaket, den usikre framtida og ikke minst de traumatiske minnene fra en farlig flukt er en tung bør for den unge gutten. Støtte finner han hos vaktmesteren på skolen og hos Marie, Karls unge niese.

I Berlin blir Adib og Karl, som nå er en gammel mann, kjent gjennom en dramatisk tilfeldighet. Da Karl, som sitter på en benk i parken og leser, plutselig bryter sammen og blir hentet av ambulansen, oppdager Adib at det ligger igjen ei bok på gresset. I boka finner han navn og adresse, og han tropper opp for å levere boka tilbake. Da Karl kommer til asylmottaket for å takke den ærlige finneren, oppdager de to at  de deler en felles lidenskap: interessen for stjernehimmelen. Et vennskap oppstår, og Karl, som gjenkjenner mye av seg selv i Adib, forsøker etter beste evne å hjelpe den unge gutten og familien hans.

Flukt og menneskeverd
Das Schicksal der Sterne er en påminnelse om at man ikke må mange generasjoner tilbake i tid siden det var millioner av mennesker på flukt i Europa. Også den gang møtte flyktningene på fordommer, motvilje og åpent fiendskap. Gjennom parallellene mellom skjebnene til Adib og Karl viser forfatteren hva flukt og forfølgelse gjør med mennesker, hvor dypt traumene går, hvor mye det koster å bevare verdigheten når alt man kjenner forsvinner – og at det å møte respekt, forståelse og få hjelp er helt grunnleggende for å klare å gjenvinne fotfestet.

Das Schicksal der Sterne er en spennende og engasjerende ungdomsbok, som tar leserne på alvor og som gjerne også kan leses av voksne. I tillegg til den aktuelle tematikken gir den innblikk i et stykke tysk historie.   

Les mer om ungdomsromaner med samme tema på Tyskbokhylle: Julya Rabinowich’ Dazwischen: Ich og Lotte Kinskofers Aufgeflogen.

Daniel Höra: Das Schicksal der Sterne (Bloomoon 2015)

Donnerstag, 1. Februar 2018

Månedens forfatter: Adelbert von Chamisso


Adelbert von Chamisso ble født i Frankrike i 1781. I kjølvannet av den franske revolusjonen måtte familien flykte og slo seg ned i Berlin, hvor Chamisso vokste opp. Som voksen ble han prøyssisk offiser, naturforsker, oppdagelsesreisende – og forfatter, mest kjent for historien om mannen som solgte sin egen skygge: Peter Schlemihls wundersame Geschichte (1814). 


Les mer om Adelbert von Chamisso i Store norske leksikon.